Education Information

Education Information

  • Continues Doctorate

    Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr), Turkey

  • Continues Undergraduate

    Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Kelam Ve İslam Felsefesi, Turkey