Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The First Record of Zygolophodon (Mammutidae-Mammalia) from the Late Miocene Sediments of Turkey

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology, ST. PETERSBURG, Russia, 7 - 09 July 2020

DORUMBURNU NEKROPOLÜ (ANTALYA/SERİK) KURTARMA KAZISINDAN ELE GEÇİRİLEN İNSAN İSKELETLERİNİN (MS 5.-6. YY) ANTROPOLOJİK ANALİZİ

ANKARA II. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 6 - 08 March 2020, pp.296-297

Yakın Çağ’xxda (Cumhuriyet Öncesi Dönem) Anadolu İnsanlarının Sağlık Sorunları ve Hastalıklara Karşı Alınan Önlemler

100. Yılında Milli Mücadele’xxde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Isparta, Turkey, 21 - 22 November 2019

Isparta Karasal Neojeni Yüzey Araştırması 2017 Yılı Çalışmaları

40. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 14 - 18 May 2018

Tarih Öncesinde Anadolu Kadınlarının Sağlık Sorunları

V. Uluslararası Canik Sempozyumu ”Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın”, Samsun, Turkey, 6 - 08 April 2016

Pisidia Antiokheia Isparta Yalvaç 2015 Kazı Sezonunda Çıkarılan İnsan İskeletlerinin Analizi

38.Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Edirne, Turkey, 23 - 27 May 2016

A Study On Environments And Feeding Habits of Ancient Anatolian Populations

INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015

Some teeth and skeletons anomalies reflected social cultural life of archaic people

Internationa Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015 Sustainable Development

Dental Wear In The Population Of Iasos Byzantine Period

International Congress of Antropological Sciences, Ankara, Turkey, 8 - 11 April 2015

Batı Akdeniz Miyosen Dönem Giraffidae Buluntuları ve Anadolu için Önemi

Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, Burdur, Turkey, 4 - 06 November 2010

Books & Book Chapters

IASOS INSANLARINDA SAPTANAN DIS ÇÜRÜKLERININ ANTROPOLOJIK ANALIZI

in: SOSYAL, BEŞERI VE IDARI BILIMLER ALANINDA ARASTIRMA VE DEĞERLENDIRMELER, Sait Erdal DINÇER,Sinan SÖNMEZ,Mustafa BOSTANCI,Ertan ÖZÇOBAN, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.47-62, 2019

Pisidia Antiokheia Antik Kenti Aedilicus ve Kuzey Kiliseleri Iskeletlerinde Entesopatiler

in: Sosyal Bilimler Araştırmaları II, Mustafa GÜNAY,Özlem AYDOGMUS ÖRDEM, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.311-326, 2019