Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Vazife Malullerinin İstihdam Hakkı

19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.165-172 Sustainable Development

VAZİFE MALULLERİNİN İSTİHDAM HAKKI

19.ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ, Zonguldak, Turkey, 4 - 06 October 2018, vol.1, pp.79-86 Sustainable Development

İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARINDAN OLAN ÜCRETİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ

Congress on International Economic and Administrative Perspectives: New Regional Visions, 28 September 2016

iş sözleşmesinin unsurlarından olan ücretin iş tatmini üzerine etkisi

congress on international economic and administrative perspectives:new regional visions, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 September 2016

Su Bazlı Boya Atıksularının Arıtılması ve Tekrar Kullanılması

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 9 - 10 October 2003