Education Information

Education Information

  • Continues Doctorate

    Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Turkey

  • Continues Postgraduate

    Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl), Turkey

  • Continues Undergraduate

    Suleyman Demirel University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya, Turkey