Education Information

Education Information

 • Continues Doctorate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri, Turkey

 • Continues Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -, Turkey

 • Continues Undergraduate

  Suleyman Demirel University, İlahiyat Fakültesi, -, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Nikolai Berdyaev'in Din Felsefesi -Tanrı, Ruh, Özgürlük-, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din Felsefesi Bilim Dalı, Isparta, 2012.

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Felsefesi

 • 2007 Postgraduate

  Platon'un İdeaları ile Whitehead'in Ezeli Objelerinin Ontolojik Bağlamda Karşılaştırılması,Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din Felsefesi Bilim Dalı, Isparta 2007

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri