Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sarıkeçili Yörük Dokumalarının Renk Kontrastlıkları Açısından Tasarım Kurgusunun İncelemesi

Art-e Sanat Dergisi, vol.12, pp.26-55, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

SARIKEÇİLİ YÖRÜKLERİNDE TOPLUMSAL UYGULAMALAR VE MEKÂN-ISPARTA / ATABEY-GÖNEN ÖRNEKLERİ

Art-e Sanat Dergisi, vol.12, no.22, pp.1-15, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Isparta Evlenme Adetleri

Art-e Sanat Dergisi, vol.12, pp.172-185, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

HAKKÂRİ PARZUN DOKUMALARI

SOCIAL SCIENCESSTUDIES JOURNAL, vol.5, no.34, pp.2298-2308, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ISPARTA’DA MUTAFLIK ve SON MUTAF NURİ AKKULAK

Art-e Sanat Dergisi, vol.10, no.20, pp.354-372, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

YÖRÜKLERİN GEÇİM KAYNAĞI VE DOKUMALARINDA: KEÇİ

ASOS JOURNAL, no.52, pp.85-102, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

YÖRÜK GÖÇLERİNDE DEVE

JASSS, no.58, pp.225-236, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ahşap oyuncaklarının kökboya, cehri ve indigo ile boyanması

motif akademi, vol.10, no.19, pp.73-88, 2017 (Other Refereed National Journals)

SAKARYA ÇEVRESİ DOĞAL BOYARMADDE KAYNAKLARI VE BOYAHANELER

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.26, pp.100-119, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

GELENEK VE YENİLİK KAVRAMLARININ FELSEFİ TARTIŞMASI EKSENİNDE GELENEKSEL TÜRK SANATLARINI YENİDEN DÜŞÜNMEK

KALEMİŞİ TÜRK SANATLARI DERGİSİ (THE JOURNAL OF TURKISH ARTS), vol.3, no.6, pp.120-135, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

ANADOLU HALI VE KİLİMLERİNDE RENK

SOBİDER (SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE), no.4, pp.235-246, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kökboya ve Cehri İle İlgili Kayıtlar

Art-e Sanat Dergisi, no.13, pp.174-212, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TURKEN

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TURKEN, vol.2, no.3, pp.113-124, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yörük Yaşamında ve Göç Geleneğinde Deve

III. ULUSLARARASI SELÇUK EFES DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞLERİ SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 17 - 19 January 2019, pp.139-149 Sustainable Development

SARI RENK VEREN (CEHRİ, MUHABBET ÇİÇEĞİ, PAPATYA VE DEFNE) BOYARMADDELERİN İPEKLİ KUMAŞLARIN BOYANMASINDAKİ HASLIKLARIN TESPİTİ

VII. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE SANATLARINI TANITMA SEMPOZYUMU, NİŞ, Serbia And Montenegro, 21 - 29 September 2019, pp.40-53

YÖRÜK KÜLTÜRÜNDE DOKUMA

I. ULUSLARARASI ANTALYA YÖRÜK SEMPOZUMU, Antalya, Turkey, 7 - 09 December 2019, pp.167-191

Isparta Somut Olmayan Kültürel MirasıProjesinde El Sanatlarında Yapılan Tespitler

23. ULUSLARARASI ORTAÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Edirne, Turkey, 6 - 08 November 2019

Isparta’xxnın Somut Olmayan Kültürel Mirası

Heritage İstanbul 2019 Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı Konferansı, İstanbul, Turkey, 11 - 13 April 2019

-SARIKEÇİLİ YÖRÜKLERİNDE ÇUL VE ÇUVAL DOKUMALAR

5.ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE SANATLARINI TANITMA SEMPOZYUMU - ÇALIŞTAYI, AFYON, Turkey, 26 October - 28 December 2018, pp.903-922

DOKUMA ARŞTIRMALARINDA YÖNTEM

5.ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE SANATLARINI TANITMA SEMPOZYUMU - ÇALIŞTAYI, Afyon, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.897-903

Block Printing Applications With Natural Colorants (Madder, Walnut, Buckthorn,Gallnut, Indigo)

12. Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, Prag, Czech Republic, 4 - 06 May 2018, pp.40

Isparta Somut Olmayan Kültürel Mirası Projesinde El Sanatlarında Yapılan Tespitler

3. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 25 May 2018

Stratonikeia Antik Kentinde Tespit Edilen Osmanlı Dönemi Doğal Boya Atölyesi

II. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu-Çalıştayı-Sergisi, Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.182-189

KÖKBOYA VE CEHRİ İLE BOYANMIŞ PAMUK KUMAŞLARLA PAREO TASARIMI

2. ULUSLARARASI AKDENİZ’xxDE GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU VE KÜLTÜR SANAT ÇALIŞTAYI, Antalya, Turkey, 29 April - 01 May 2017, pp.346-354

GÖÇ YOLUNDA YÖRÜKLER

ULUSLARARASI GELENEKSEL SANATLAR SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 20 - 21 April 2017, pp.244-253 Sustainable Development

GELENEKSEL DOKUMALARIN TÜRK KÜLTÜR SÜREKLİLİĞİNDEKİ ÖNEMİ

ULUSLARARASI GELENEKSEL SANATLAR SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 20 - 21 April 2017, pp.205-213

YÖRÜK GÖÇLERİNİN GİZLİ KAHRAMANLARI KADINLAR VE GELENEKSEL DOKUMALAR

ULUSLARRASI GÖÇ VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 1 - 03 December 2016, vol.2

GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA GELENEKSEL TÜRK SANATLARI

ULUSLARARASI SANAT TASARIM VE MANİPÜLASYON SEMPOZYUMU, Sakarya, Turkey, 21 - 23 October 2013, pp.191-197

YÖRÜK GÖÇLERİNDE KULLANILAN KİRKİTLİ DOKUMALAR

HALK KÜLTÜRÜNDE GÖÇ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Balıkesir, Turkey, 28 - 30 May 2010, pp.596-605

Orta Asya dan Anadolu ya Türk El Dokumalarında Kadın

Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, Sakarya, Turkey, 5 - 07 March 2009

BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA AYVACIK İLÇESİNDE BULUNAN DOĞAL BOYARMADDE KAYNAKLARI

ÇANAKKALE İLİ DEĞERLERİ SEMPOZYUMLARI, Çanakkale, Turkey, 29 - 30 August 2008, pp.323-341

BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA SİVAS VE ÇEVRESİ DOĞAL BOYARMADDE KAYNAKLARI

CUMHURİYET DÖNEMİNDE SİVAS SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, Sivas, Turkey, 27 - 30 October 2008, pp.453-478

AKDENİZ BÖLGESİ DOĞAL BOYARMADDE KAYNAKLARI VE BOYARMADDE ANALİZLERİ

GÜZEL SANATLAR ETKİNLİKLERİ, Antalya, Turkey, 5 - 10 May 2008, pp.197-203

BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVLERİNDE BOYAHANE VE DOĞAL BOYA MADDELERİ İLE İLGİLİ KAYITLAR

1. ULUSAL EL SANATLARI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 24 - 26 April 2008, pp.140-171

Silifke Yörük Çuvallarının Teknik Ve Boyarmadde Analizleri

1. ULUSLARARASI TÜRK EL DOKUMALARI KONGRESİ BİLDİRİLERİ, Konya, Turkey, 1 - 02 November 2007

Anadolu Türk El Halıları İle İran Urmiye Bölgesi Halılarının Dokuma Tekniği Açısından Farkları

1. ULUSLARARASI TÜRK EL DOKUMALARI KONGRESİ BİLDİRİLERİ, Konya, Turkey, 1 - 02 November 2007

DENİZLİ YÖRESİ HALI KÖYLERİNİN PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

I. ULUSLARARASI TÜRK EL DOKUMALARI KONGRESİ, Konya, Turkey, 01 November 2007 - 02 November 2017, pp.269-280

SİVAS HALILARINDA KULLANILAN DOAĞAL BOYARMADDELER VE BOYARMADDE ANALİZLERİ

OSMANLI DÖNEMİNDE SİVAS SEMPOZYUMU, Sivas, Turkey, 21 - 25 May 2007, pp.179-187

Geleneksel Türk El Dokumalarında Farklı Bir Tarz: Kemaliye Halıları

ULUSLARARASI GELENEKSEL SANATLAR SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 16 - 18 November 2006

Anadolu Türk El Dokumalarında Kullanılan Doğal Boyar Madde Kaynakları Ve Boyama Yöntemleri

6. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ BİLDİRİLERİ, Ankara, Turkey, 21 - 26 November 2005

Düz Dokumalarda Yapılan Yeni Üretimlerin Yozlaşma Ve Yenilik Kavramları Açısından Değerlendirilmesi

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR VE SANAT SEMPOZYUMU, Isparta, Turkey, 7 - 15 April 2000

Books & Book Chapters

ISPARTA ÇEVRESİ YÖRÜK KÜLTÜRÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Isparta, 2020

Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirası

in: Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirası, Hürmüzlü B,, Editor, Desen Sistem Ofset Basım Yayım, Ankara, pp.1-126, 2019

EL SANATLARI (Karaman Yöresi Geleneksel El Dokuma Halılarının Tespiti ve Kompozisyon Özelliklerinin İncelenmesi)

in: KARAMAN ARAŞTIRMALARI - II, Prof. Dr. Hüseyin MUŞMAL, Dr. Öğr. Üyesi Erol YÜKSEL ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali KAPAR, Editor, PALET YAYINLARI, Karaman, pp.323-334, 2019

YÖRÜK YAŞAMI

in: ISPARTANIN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASI, BİLGE HÜRMÜZLÜ, Editor, DESEN OFSET/ANKARA, Ankara, pp.110-126, 2019

EL SANATLARI

in: ISPARTANIN SOMUT OLAMAYAN KÜLTÜREL MİRASI, BİLGE HÜRMÜZLÜ, Editor, DESEN OFSET ANKARA, Ankara, pp.64-95, 2019

Yörük Yaşamı

in: Isparta’nın Somut Olmayan Kültürel Mİrası, Bilge Hürmüzlü, Editor, Desen Ofset, Ankara, pp.110-126, 2019

Yörük Yaşamında Göç Geleneği ve Göç Geleneğinde Kullanılan Dokumalar

in: YÖRÜK KÜLTÜRÜ VE ZANAATLARI, Devrim ERTÜRK - Süleyman ŞANLI, Editor, Çizgi Kitapevi, Ankara, pp.31-61, 2018

TÜRK EL DOKUMALARINDA DOĞAL BOYA KULLANIMI VE DİYARBAKIR ÇEVRESİ DOĞALBOYARMADDE KAYNAKLARI

in: DİYARBAKIR GELENEKSEL EL SANATLARI, KENAN HASPOLAT, EVREN DAŞDAĞ, Editor, KORZA YAYINCILIK, Diyarbakır, pp.153-195, 2013