Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sarıkeçili Yörük Dokumalarının Renk Kontrastlıkları Açısından Tasarım Kurgusunun İncelemesi

Art-e Sanat Dergisi, vol.12, pp.26-55, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

SARIKEÇİLİ YÖRÜKLERİNDE TOPLUMSAL UYGULAMALAR VE MEKÂN-ISPARTA / ATABEY-GÖNEN ÖRNEKLERİ

Art-e Sanat Dergisi, vol.12, no.22, pp.1-15, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Isparta Evlenme Adetleri

Art-e Sanat Dergisi, vol.12, pp.172-185, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

HAKKÂRİ PARZUN DOKUMALARI

SOCIAL SCIENCESSTUDIES JOURNAL, vol.5, no.34, pp.2298-2308, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ISPARTA’DA MUTAFLIK ve SON MUTAF NURİ AKKULAK

Art-e Sanat Dergisi, vol.10, no.20, pp.354-372, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

YÖRÜKLERİN GEÇİM KAYNAĞI VE DOKUMALARINDA: KEÇİ

ASOS JOURNAL, no.52, pp.85-102, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

YÖRÜK GÖÇLERİNDE DEVE

JASSS, no.58, pp.225-236, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ahşap oyuncaklarının kökboya, cehri ve indigo ile boyanması

motif akademi, vol.10, no.19, pp.73-88, 2017 (Other Refereed National Journals)

SAKARYA ÇEVRESİ DOĞAL BOYARMADDE KAYNAKLARI VE BOYAHANELER

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.26, pp.100-119, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

GELENEK VE YENİLİK KAVRAMLARININ FELSEFİ TARTIŞMASI EKSENİNDE GELENEKSEL TÜRK SANATLARINI YENİDEN DÜŞÜNMEK

KALEMİŞİ TÜRK SANATLARI DERGİSİ (THE JOURNAL OF TURKISH ARTS), vol.3, no.6, pp.120-135, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

ANADOLU HALI VE KİLİMLERİNDE RENK

SOBİDER (SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE), no.4, pp.235-246, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kökboya ve Cehri İle İlgili Kayıtlar

Art-e Sanat Dergisi, no.13, pp.174-212, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TURKEN

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TURKEN, vol.2, no.3, pp.113-124, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yörük Yaşamında ve Göç Geleneğinde Deve

III. ULUSLARARASI SELÇUK EFES DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞLERİ SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 17 - 19 January 2019, pp.139-149

SARI RENK VEREN (CEHRİ, MUHABBET ÇİÇEĞİ, PAPATYA VE DEFNE) BOYARMADDELERİN İPEKLİ KUMAŞLARIN BOYANMASINDAKİ HASLIKLARIN TESPİTİ

VII. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE SANATLARINI TANITMA SEMPOZYUMU, NİŞ, Serbia And Montenegro, 21 - 29 September 2019, pp.40-53

YÖRÜK KÜLTÜRÜNDE DOKUMA

I. ULUSLARARASI ANTALYA YÖRÜK SEMPOZUMU, Antalya, Turkey, 7 - 09 December 2019, pp.167-191

Isparta Somut Olmayan Kültürel MirasıProjesinde El Sanatlarında Yapılan Tespitler

23. ULUSLARARASI ORTAÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Edirne, Turkey, 6 - 08 November 2019

Isparta’xxnın Somut Olmayan Kültürel Mirası

Heritage İstanbul 2019 Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı Konferansı, İstanbul, Turkey, 11 - 13 April 2019

-SARIKEÇİLİ YÖRÜKLERİNDE ÇUL VE ÇUVAL DOKUMALAR

5.ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE SANATLARINI TANITMA SEMPOZYUMU - ÇALIŞTAYI, AFYON, Turkey, 26 October - 28 December 2018, pp.903-922

DOKUMA ARŞTIRMALARINDA YÖNTEM

5.ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE SANATLARINI TANITMA SEMPOZYUMU - ÇALIŞTAYI, Afyon, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.897-903

Block Printing Applications With Natural Colorants (Madder, Walnut, Buckthorn,Gallnut, Indigo)

12. Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, Prag, Czech Republic, 4 - 06 May 2018, pp.40

Isparta Somut Olmayan Kültürel Mirası Projesinde El Sanatlarında Yapılan Tespitler

3. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 25 May 2018

Stratonikeia Antik Kentinde Tespit Edilen Osmanlı Dönemi Doğal Boya Atölyesi

II. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu-Çalıştayı-Sergisi, Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.182-189

KÖKBOYA VE CEHRİ İLE BOYANMIŞ PAMUK KUMAŞLARLA PAREO TASARIMI

2. ULUSLARARASI AKDENİZ’xxDE GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU VE KÜLTÜR SANAT ÇALIŞTAYI, Antalya, Turkey, 29 April - 01 May 2017, pp.346-354

GÖÇ YOLUNDA YÖRÜKLER

ULUSLARARASI GELENEKSEL SANATLAR SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 20 - 21 April 2017, pp.244-253

GELENEKSEL DOKUMALARIN TÜRK KÜLTÜR SÜREKLİLİĞİNDEKİ ÖNEMİ

ULUSLARARASI GELENEKSEL SANATLAR SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 20 - 21 April 2017, pp.205-213

YÖRÜK GÖÇLERİNİN GİZLİ KAHRAMANLARI KADINLAR VE GELENEKSEL DOKUMALAR

ULUSLARRASI GÖÇ VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 1 - 03 December 2016, vol.2

GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA GELENEKSEL TÜRK SANATLARI

ULUSLARARASI SANAT TASARIM VE MANİPÜLASYON SEMPOZYUMU, Sakarya, Turkey, 21 - 23 October 2013, pp.191-197

YÖRÜK GÖÇLERİNDE KULLANILAN KİRKİTLİ DOKUMALAR

HALK KÜLTÜRÜNDE GÖÇ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Balıkesir, Turkey, 28 - 30 May 2010, pp.596-605

Orta Asya dan Anadolu ya Türk El Dokumalarında Kadın

Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, Sakarya, Turkey, 5 - 07 March 2009

BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA AYVACIK İLÇESİNDE BULUNAN DOĞAL BOYARMADDE KAYNAKLARI

ÇANAKKALE İLİ DEĞERLERİ SEMPOZYUMLARI, Çanakkale, Turkey, 29 - 30 August 2008, pp.323-341

BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA SİVAS VE ÇEVRESİ DOĞAL BOYARMADDE KAYNAKLARI

CUMHURİYET DÖNEMİNDE SİVAS SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, Sivas, Turkey, 27 - 30 October 2008, pp.453-478

AKDENİZ BÖLGESİ DOĞAL BOYARMADDE KAYNAKLARI VE BOYARMADDE ANALİZLERİ

GÜZEL SANATLAR ETKİNLİKLERİ, Antalya, Turkey, 5 - 10 May 2008, pp.197-203

BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVLERİNDE BOYAHANE VE DOĞAL BOYA MADDELERİ İLE İLGİLİ KAYITLAR

1. ULUSAL EL SANATLARI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 24 - 26 April 2008, pp.140-171

Silifke Yörük Çuvallarının Teknik Ve Boyarmadde Analizleri

1. ULUSLARARASI TÜRK EL DOKUMALARI KONGRESİ BİLDİRİLERİ, Konya, Turkey, 1 - 02 November 2007

Anadolu Türk El Halıları İle İran Urmiye Bölgesi Halılarının Dokuma Tekniği Açısından Farkları

1. ULUSLARARASI TÜRK EL DOKUMALARI KONGRESİ BİLDİRİLERİ, Konya, Turkey, 1 - 02 November 2007

DENİZLİ YÖRESİ HALI KÖYLERİNİN PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

I. ULUSLARARASI TÜRK EL DOKUMALARI KONGRESİ, Konya, Turkey, 01 November 2007 - 02 November 2017, pp.269-280

SİVAS HALILARINDA KULLANILAN DOAĞAL BOYARMADDELER VE BOYARMADDE ANALİZLERİ

OSMANLI DÖNEMİNDE SİVAS SEMPOZYUMU, Sivas, Turkey, 21 - 25 May 2007, pp.179-187

Geleneksel Türk El Dokumalarında Farklı Bir Tarz: Kemaliye Halıları

ULUSLARARASI GELENEKSEL SANATLAR SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 16 - 18 November 2006

Anadolu Türk El Dokumalarında Kullanılan Doğal Boyar Madde Kaynakları Ve Boyama Yöntemleri

6. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ BİLDİRİLERİ, Ankara, Turkey, 21 - 26 November 2005

Düz Dokumalarda Yapılan Yeni Üretimlerin Yozlaşma Ve Yenilik Kavramları Açısından Değerlendirilmesi

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR VE SANAT SEMPOZYUMU, Isparta, Turkey, 7 - 15 April 2000

Books & Book Chapters

ISPARTA ÇEVRESİ YÖRÜK KÜLTÜRÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Isparta, 2020

Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirası

in: Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirası, Hürmüzlü B,, Editor, Desen Sistem Ofset Basım Yayım, Ankara, pp.1-126, 2019

EL SANATLARI (Karaman Yöresi Geleneksel El Dokuma Halılarının Tespiti ve Kompozisyon Özelliklerinin İncelenmesi)

in: KARAMAN ARAŞTIRMALARI - II, Prof. Dr. Hüseyin MUŞMAL, Dr. Öğr. Üyesi Erol YÜKSEL ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali KAPAR, Editor, PALET YAYINLARI, Karaman, pp.323-334, 2019

YÖRÜK YAŞAMI

in: ISPARTANIN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASI, BİLGE HÜRMÜZLÜ, Editor, DESEN OFSET/ANKARA, Ankara, pp.110-126, 2019

EL SANATLARI

in: ISPARTANIN SOMUT OLAMAYAN KÜLTÜREL MİRASI, BİLGE HÜRMÜZLÜ, Editor, DESEN OFSET ANKARA, Ankara, pp.64-95, 2019

Yörük Yaşamı

in: Isparta’nın Somut Olmayan Kültürel Mİrası, Bilge Hürmüzlü, Editor, Desen Ofset, Ankara, pp.110-126, 2019

Yörük Yaşamında Göç Geleneği ve Göç Geleneğinde Kullanılan Dokumalar

in: YÖRÜK KÜLTÜRÜ VE ZANAATLARI, Devrim ERTÜRK - Süleyman ŞANLI, Editor, Çizgi Kitapevi, Ankara, pp.31-61, 2018

TÜRK EL DOKUMALARINDA DOĞAL BOYA KULLANIMI VE DİYARBAKIR ÇEVRESİ DOĞALBOYARMADDE KAYNAKLARI

in: DİYARBAKIR GELENEKSEL EL SANATLARI, KENAN HASPOLAT, EVREN DAŞDAĞ, Editor, KORZA YAYINCILIK, Diyarbakır, pp.153-195, 2013