Education Information

Education Information

 • 2018 - Continues Undergraduate

  Anadolu University, Açıköğretim Fakültesi, Felsefe, Turkey

 • 2015 - 2018 Undergraduate

  Anadolu University, Açıköğretim Fakültesi, Sosyoloji, Turkey

 • 2003 - 2009 Doctorate

  Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Organik Kimya, Turkey

 • 1999 - 2002 Postgraduate

  Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Organik Kimya, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Homokiral Epoksitlerin Sentezleri ve Bazı Doğal Bileşiklerin Total Sentezlerindeki Kullanımları

  Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Organik Kimya

 • 2002 Postgraduate

  Sitrik ve İzositrik Asitlerin Kimyasal Yoldan Sentezleri

  Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Organik Kimya

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English