Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

10 MW SDU SOLAR POWER TOWER PLANT DESIGN

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.26, no.4, pp.813-821, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Modeling of warp tension variation during shedding operation using fuzzy logic

JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE, vol.99, no.6, pp.505-514, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Theoretical and experimental investigation of optimization conditions in the design of an ejector cooling system

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.23, no.4, pp.364-371, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Güneş Bacasında Performans Artırıcı İşlemler

Tesisat Dergisi, no.169, pp.90-97, 2010 (Other Refereed National Journals)

Güneş Bacasında Performans Arttırıcı İşlemler

Tesisat- Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, no.169, pp.90-96, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Güneş Gözesi Üretiminde Yaşanan Sıkıntılar ve Dünya Genelinde Göze Üretim Durumları

Mühendis ve Makina Dergisi, no.581, pp.10-18, 2008 (Other Refereed National Journals)

Güneş Pili Mimari Uyg. ve Spor Kompleksi Örneği

Tesisat Dergisi, no.144, pp.144-158, 2007 (Other Refereed National Journals)

Güneş Bacası Sisteminin Termal Özet Dizaynı

Tesisat Mühendisliği Dergisi, no.98, pp.45-50, 2007 (Other Refereed National Journals)

Doğalgaz ve Biyogaz İle Yapılan Radyant Isıtmaya Örnek Bir Uygulama

Doğalgaz Dergisi, vol.121, no.2, pp.68-75, 2007 (Other Refereed National Journals)

Yakıt Pili Teknolojisindeki Gelişmeler ve Taşıtlara Uygulanabilirliğinin İncelenmesi

Mühendis ve Makina Dergisi, no.563, pp.37-50, 2006 (Other Refereed National Journals)

Güneş Pillerinin Dünü, Bugünü ve Geleceğe Bakış

Mühendis ve Makina Dergisi, no.560, pp.42-51, 2006 (Other Refereed National Journals)

Bir Mekanın Klima Santralinin Yaz Çalışmasına Göre Ekserji Analizi

Soğutma Dünyası Dergisi, no.34, pp.26-34, 2006 (Other Refereed National Journals)

Jeotermal Buhar Enjektörlü Soğutma Sistemi Tersinmezliklerinin İncelenmesi

Tesisat Mühendisliği, no.88, pp.31-34, 2005 (Other Refereed National Journals)

Exergy Analysis of. The Rotating Drum Absorber

Makine Mühendisliği Dergisi, vol.1, no.10, pp.87-96, 1996 (National Refreed University Journal)

Döner Fırın Absorberlerinin Ekserji Analizi,

Makina Mühendisliği Dergisi, vol.1, no.10, pp.87-96, 1996 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Akdeniz’de Bulunan Adaların Yenilenebilir Enerji Adası OlarakKullanımı: Sıçan Adası Örneği

IV. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, Edirne, Turkey, 18 - 20 April 2018, pp.338-344 Sustainable Development

Yoğunlaştırılmış Güneş Enerji Sistemleri ile Endüstriyel Enerji Üretimi

9. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.306-310 Creative Commons License

Sıfır Enerji Evi Tasarım Esasları ve Örnek Uygulamalar

5.Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, Mersin, Turkey, 7 - 08 October 2011, pp.74-80

Investigation of Energy Category of Green Buildings Certification Systems

1st International Conference of Sustainable Life In Manufacturing SLIM 2010, Isparta, Turkey, 24 - 25 June 2010, pp.149-156

Güneş Bacasında Performans Artırıcı İşlemler

4. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyum ve Sergisi, Mersin, Turkey, 6 - 07 November 2009, pp.74-83

Jeotermal bölgesel ısıtma sistemleri Sarayköy bölgesel ısıtma sistemi

Teskon’07 Ulusal Tesisat Kongresi, Turkey, 25 - 28 October 2007, vol.1, pp.949-957

İzleme Sistemi İle Donatılmış Güneş Pili Destekli S.D.Ü. Meteoroloji İstasyonu Uygulaması

VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu UTES, Isparta, Turkey, 25 - 27 May 2006, pp.179-187

Güneş Bacası İle Elektrik Üretim Sisteminin Tasarımı

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 3 - 04 June 2005, pp.89-93

Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Soğutucu Akışkanlar

Ulusal İklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi, Antalya, Turkey, 25 - 27 February 2005, pp.98-105

Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Soğutucu Akışkanlar Ve Bu Akışkanların Ozon Tabakası Üzerine Etkileri

Ulusal İklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi-2005, Antalya, Turkey, 25 - 27 February 2005, vol.98 Sustainable Development

Jeotermal Buhar Ejektörlü Soğutma Sistemi Tersinmezliklerinin İncelenmesi

Ulusal İklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi, Antalya, Turkey, 25 - 27 February 2005, pp.67-71