Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye’de 2008 Yılında Kurulan Devlet Üniversitelerinin Stratejik Planlarının Karşılaştırılması

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.15, pp.649-675, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Finansal Gelişmenin Ekonomik Büyümeye Etkileri: Nedensellik Analizi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.6, no.1, pp.84-93, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Isparta İli Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Teorik Bir Çalışma

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.1, pp.145-161, 2016 (Other Refereed National Journals)

Düzey 2 Bölgelerinde Eğitim ve Sağlık Açısından Beşeri Sermaye Yapısının Panel Veri Analizi İle Karşılaştırılması

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.7, no.14, pp.66-80, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Malthus un Nüfus Teorisine Şarkılı İtiraz Dickens Yaklaşımı

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.21, no.2, pp.427-439, 2016 (Other Refereed National Journals)

Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Kalkınma Açısından Önemi: BAKA Örneği”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Kalkınma Açısından Önemi: BAKA Örneği”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.7, no.3, pp.183-198, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Hedeflemesi Rejimi Uygulamaları

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.95-107, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

(2011). "Türkiye'de KOBİ'lere Yönelik Ar-Ge Destekleri", Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi,3(2) ss:56-71,

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.3, no.2, pp.56-71, 2011 (National Refreed University Journal)

Türkiye’de KOBİ’lere Yönelik Ar-Ge Destekleri

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.3, no.3, pp.56-71, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

ürkiye’de KOBİ’lere Yönelik Ar-Ge Destekleri

Akdeniz Üniversitesi Akdeniz UniversityUluslararası Alanya İşletme International Journal ofFakültesi Dergisi, vol.3, no.2, pp.56-71, 2011 (Other Refereed National Journals)

Petrol Fiyatlarındaki Gelişmelerin Türkiye’nin Cari Açığı Üzerine Etkisinin Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.3, pp.289-299, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Isparta İli Turizminin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.1, pp.29-38, 2005 (Other Refereed National Journals)

Yenilik ve Yenilik Modelleri

Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (DAUM), vol.3, no.1, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Küçük ve Orta İşletmelerin (KOBİ’lerin) Büyük İşletmelerle Rekabetinde Stratejik İşbirlikleri Yaklaşımı: Göller Bölgesi Uygulaması

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.1, pp.273-290, 2003 (Other Refereed National Journals)

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.241-264, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Comparison of Strategic Plans of State Universities Established in 2008 in Turkey

International Conference On Social Science Research, Prizren, Serbia, 5 - 09 September 2018

ANTALYA-BURDUR-ISPARTA’DA KADIN GİRİŞİMCİLER VE SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP'16, İstanbul, Turkey, 26 November - 27 October 2017, pp.1639-1655

Tüketim Fonksiyonu Üzerinde Bir Panel Veri Analizi Uygulaması: TR’lİ ve TR’siz Avrupa Birliği (2000-2013)

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP):New Regional Visions, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 November 2016

"Antalya-Burdur-Isparta'da Kadın Girişimciler ve SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.1639-1655

Tüketim Fonksiyonu Üzerinde Bir Panel Veri Analizi Uygulaması: TR’li ve TS’siz Avrupa Birliği (2000-2013)

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions, 28 - 30 September 2016

Tüketim Fonksiyonu Üzerinde Bir Panel Veri Analizi Uygulaması TR’xxli ve TR’xxsiz Avrupa Birliği 2000-2013

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 September 2016

Tüketim Fonksiyonu Üzerinde Bir Panel Veri Analizi Uygulaması TR li ve TR siz Avrupa Birliği 2000 2013

Congress on International Economic and AdministrativePerspectives (CIEP): New Regional Visions, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 September 2016

Temel Makro Sorunlar: İşsizlik ve Türleri, Enflasyon ve Maliyetleri

2. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.2723-2747 Sustainable Development

Alternatif Turizm Türü Olarak Spor Turizmi Futbol Turizmi

Uluslararası Fenerbahçe 100. Yıl Spor ve Bilim Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 November - 01 December 2007, vol.1, pp.214-216

Books & Book Chapters

Faktör Piyasaları ve Gelir Dağılımı

in: Genel Ekonomi, Bülent Altay ve Temur Kurtaslan, Editor, Lisans, İstanbul, pp.119-132, 2009

Faktör Piyasası ve Faktör Gelirleri

in: İktisada Giriş, Musa Türkoğlu-Temur Kurtaslan, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.143-152, 2007

İktisat

in: Müfettişlik-Uzmanlık Denetmenlik Kaymakamlık Hakimlik Sınavlarına Hazırlık Kılavuzu, Enver Bozkurt, Editor, Asil, Ankara, pp.1-138, 2004