Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Sequence Stratigraphy, Sedimentology and Hydrocarbon Potentials of the Paleozoic Successions in Southeast Turkey

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, vol.64, no.2, pp.143-198, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Kazmaca-Kırıkkale Eosen Havzasının Jeolojik Özellikleri ve Kömür Varlığının Araştırılması

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.8, no.2, pp.562-571, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ofiyolitik Kayaçların Ağır Mineral Plaserlerinin Oluşumundaki Önemi: Burdur-Çamköy Örneği, GB-Türkiye

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, vol.38, no.3, pp.259-273, 2017 (Other Refereed National Journals)

Temelli (Ankara) Neojen Havzasındaki Sedimanter Birimlerin Jeolojisi ve Mineralojisi ile ilgili İlk Verilerin Değerlendirilmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.17, no.3, pp.1096-1108, 2017 (Other Refereed National Journals)

Fethiye Burdur Fay Zonunun Bazı Neotektonik ve Paleosismolojik Özellikleri GB Türkiye

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, no.66, pp.25-48, 2007 (Other Refereed National Journals)

Isparta Açısının Tektonostratigrafik Özellikleri ve Petrol Jeolojisi Açısından İrdelenmesi

Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni, vol.19, no.2, pp.23-34, 2007 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Peçenek Boğazı ve Söbüdağ kesitleri : Kuzey Beydağları karbonat platformunun tipik iki sığ deniz istifi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.2, pp.99-106, 2003 (Other Refereed National Journals)

Acıgöl ve Burdur Gölü arasındaki bölgenin jeolojik ve sismotektonik özellikleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.2, pp.11-24, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Paleoseismological Characteristics of Büyük Menderes Graben, West of Turkey.

WorldMultidisciplinary Earth Sciences Symposium, prag, 9 - 13 September 2019

Kale Havzasındaki (Denizli, Batı Türkiye) Kömür İçeren Sedimanter Birimlerin Jeolojisi ve Mineralojisi

Uluslar arası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019, pp.1020-1024

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL PROPERTIES OF SEDIMENTARY UNITS IN TEMELLI (ANKARA) NEOGENE BASIN

9thInternational Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Antalya, Turkey, 7 - 11 May 2018

DEFORMATION CHARACTERISTICS OF THE FETHIYE-BURDUR FAULT ZONE WITHINTHE BURDUR LAKE REGION, SW-TURKEY

9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Antalya, Turkey, 7 - 11 May 2018, pp.47-53

Tectonic setting and Paleoseismological Characteristics of Gediz Graben-Sarıgöl Segment, West of Turkey.

9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Antalya, Turkey, 7 - 11 May 2018

Jeotermal Sistemlerin Orojenik Dağ Kuşakları İle İlişkisine Bir Örnek:Batı Anadolu Jeotermal Alanları ve Batı Toros Kuşağı

IV.JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ, AFYONKARAHİSAR, Turkey, 21 - 24 February 2018 Sustainable Development

Isparta Açısı içinde yer alan mermer yataklarının jeolojik konumu, dağılımı ve oluşum şekilleri

Türkiye 9. Uluslararası mermer ve doğaltaş kongresi ve sergisi, 13 - 15 December 2017, pp.491-502 Sustainable Development

TheEffects of License Completion Exam(LCE) on Vacational Education ( Natural Stone Sector Example)

IVSS 2017 International Vocational Science Symposium, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2017

GEOLOGICAL SETTING AND PETROGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF JURASSIC AKDAĞ REEFAL LIMESTONES GÜNDOĞMUŞ MANAVGAT ON THE NE OF ANTALYA TURKEY

32nd International Meeting on SedimentologyInternational Association of Sedimentologists, marekeş, Morocco, 21 - 30 May 2016

Geomorphologic and paleoseismologic evidence of 1914 and 1971 s earthquake activities on the Fethiye Burdur fault zone SW Turkey

The World Multidisciplinary Earth Sciences 2015 Symposium, PRAG, Czech Republic, 7 - 11 September 2015, pp.7

Geological setting and paleoseismological features of the Fethiye Burdur fault zone SW Turkey

. International Earthquake Symposium, 10-12 June 2015, Kocaeli, Turkey., Kocaeli, Turkey, 10 - 12 June 2015

The Origin and Geological setting of Natural gas seeps in the Kemer Çıralı area Antalya SW Turkey

20th International Petroleum and Natural Gas congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Turkey, 27 - 29 May 2015, pp.190-191

Artvin Bayram ve Bağlık Barajları İnşaatı için Aggrega Malzeme Araştırmaları

67 TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Turkey, 14 - 18 April 2014, vol.1, pp.606-607

Antalya yerleşim alanlarındaki traverten temellerin jeolojik-jeoteknik incelenmesi

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 14 - 18 April 2014, pp.604-605

Arazi kullanımının Burdur Gölü su seviyesi değişimine etkisi

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 14 - 18 April 2014

Antalya Yerleşim Alanı Altındaki Traverten Temellerin Jeolojik Jeoteknik İncelemesi

67 TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Turkey, 14 - 18 April 2014, vol.1, pp.604-605

Isparta Çünür Tepe Andezitlerinin ekonomik açıdan değerlendirilmesi

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 1 - 05 April 2013

İsparta Çünür Tepe Andezitlerinin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

66 TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Turkey, 1 - 05 April 2013, vol.1, pp.232-233

Geological features of Kışla dome structure in South of Isparta and its tectonic evolution, SW Turkey

XIX. Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Thessaloniki, Greece, 23 - 26 September 2010, pp.281-282

Geological indications for active deformation along Fethiye and Gökova faults, SW Turkey

31st General Assembly of the European Seismological Commission (ESC), Hersonissos-Crete, Greece, 7 - 12 September 2008

Jeolojik sentez : Burdur Gölü ve çevresi

I. Burdur Sempozyumu, Burdur, Turkey, 16 - 19 November 2007, vol.1, pp.558-568

Burdur fay zonunun paleosismolojik özellikleri, GB-Türkiye

59. Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 24 March 2006, pp.94-95

GB Anadolu’nun Aktif Tektonik Yapısı içinde Burdur fayının rolü

59. Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 24 March 2006, pp.398-399

Güneybatı Anadolu nun Güncel Tektonik Yapısı

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V, İstanbul, Turkey, 2 - 05 June 2005, pp.55-61

Acıgöl ve Burdur Gölü arasındaki bölgenin jeolojik ve sismotektonik özellikleri

20. Yıl Jeoloji Sempozyumu,Bildiri özleri, Isparta, Turkey, 14 - 16 May 2003, pp.42

Göller Bölgesinde meydana gelen sismotektonik olaylar ve Burdur Fayı ile ilişkisi

SDÜ. Jeofizik Sempozyumu, Bildiri özleri, Isparta, Turkey, 13 - 15 May 2003, pp.60

The Isparta Çay area revisited thirty years later: New mapping and new structural Outlook

4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Isparta, Turkey, 21 - 25 May 2001

Active tectonic characteristics of SW-Anatolia: Importance of the Burdur fault zone.

4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Isparta, Turkey, 21 - 25 May 2001, pp.30

Books & Book Chapters

3

in: Engineering Research Papers, , Editor, Gece Kitalığı, pp.45-64, 2019