Education Information

Education Information

 • 1991 - 1996 Expertise In Medicine

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Turkey

 • 1984 - 1990 Undergraduate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi (İngilizce), Turkey

Dissertations

 • 1996 Expertise In Medicine

  AKTİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZUNUN TANISINDA A-60 ANTİJENİNE KARŞI ANTİKOR DÜZEYİ ÖLÇÜMÜNÜN DEĞERİ

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2014Proje Yazma Eğitimi Kursu

  Other , Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2014Tıp Eğitiminde Ölçme-Değerlendirme Kursu

  Education Management and Planning , Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2013Uyku Bozuklukları Sertifikası

  Health&Medicine , Uyku Derneği

 • 2013Uyku Derneği 4. Uyku Bozuklukları Kursu

  Health&Medicine , Uyku Derneği

 • 2012Sigara Bırakmada Öğrenme Zemini Klinik Uygulamada Sigara Bırakma Yaklaşımı Kursu

  Health&Medicine , Türk Toraks Derneği

 • 2012Eğitim Becerileri Kursu

  Education Management and Planning , Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2009Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

  Education Management and Planning , Süleyman Demirel Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanlığı

 • 2009Respiratory Investigators GCP Certification Programme

  Health&Medicine , Novartis

 • 2007Probleme Dayalı Öğrenim Kursu

  Education Management and Planning , Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2007Göğüs Hastalıklarında Araştırma Yöntemleri Kursu

  Health&Medicine , Türk Toraks Derneği

 • 2003Bronkoalveoler Lavaj Kursu

  Health&Medicine , Türk Toraks Derneği

 • 2003Eğitim Becerileri Eğitici Eğitimi Programı

  Education Management and Planning , İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 1997Research Methods for Promotion of Lung Health

  Health&Medicine , İstanbul Üniversitesi Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü