Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2019 - Continues Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

    Editor