Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

A novel approach to radiographic detection of bucco-palatal/lingual dilacerations: A preliminary study with ImageJ

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART H-JOURNAL OF ENGINEERING IN MEDICINE, vol.235, pp.1310-1314, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of different types of maxillary protraction on maxilla with finite element analysis

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, vol.71, no.3, pp.877-882, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Evaluation of the effects of two different Alt-RAMEC procedures: five weeks versus nine weeks

AUSTRALIAN ORTHODONTIC JOURNAL, vol.33, no.2, pp.249-257, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Skeletal and Dental Effects of Twin-Block Appliances in Patients Treated With or Without Expansion

TURKISH JOURNAL OF ORTHODONTICS, vol.34, no.3, pp.155-162, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Cephalometric Evaluation of Nasopharyngeal Airway and Hyoid Bone Position in Subgroups of Class II Malocclusions

Odovtos - International Journal of Dental Sciences, vol.23, no.1, pp.155-167, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Non-extraction Orthodontic Treatment with Damon System: Two Case Reports

Black Sea Journal of Health Science, vol.4, no.1, pp.44-47, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Are YouTube™ Videos a Reliable Source of Information About Root Resorption?

Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum, vol.16, no.3, pp.201-209, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Assessment of Worldwide Internet Data on the interest in Orthodontics: A Google Trends Analysis

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.4, pp.582-590, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Renklendirilmiş Sefalometrik Filmlerin Ölçüm Güvenirliliğinin Konvansiyonel Sefalometrik Filmlerle Karşılaştırılması

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.26, no.3, pp.410-416, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İskeletsel Sınıf I Maloklüzyona Sahip Hastaların Farengeal Havayolu Boyutları ve Hyoid Kemik Pozisyonunun Cinsiyete Göre İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.30, no.4, pp.599-606, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Farklı Büyüme Paternine Sahip İskeletsel Sınıf III Vakalarda Maksiller Sinüs Boyutlarının Retrospektif Olarak İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.4, pp.344-348, 2019 (Other Refereed National Journals)

Maksilla ile Mandibulanın Sagittal Yön İlişkisini Gösteren Farklı Sefalometrik Parametrelerin Karşılaştırılması

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pure skeletal maxillary protraction with skeletal anchorage in high-angle Class III patients: A case series

JOURNAL OF THE WORLD FEDERATION OF ORTHODONTISTS, vol.7, no.2, pp.66-78, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortodontik Tedavi Sonrasında Kök Kanal Tedavili Dişlerdeki Eksternal Kök Rezorpsiyonlarının ve Rezorpsiyon Şiddetlerinin Değerlendirilmesi

1.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNERÇALIŞMALAR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 3 - 05 June 2020

Farklı Ortodontik Modelleme Yöntemleri Üzerinde Ölçüm Tutarlılığının Karşılaştırılması

Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi, Aydın, Turkey, 23 - 25 November 2018

ÇEKİMSİZ ORTODONTİK TEDAVİDE KESER PROKLİNASYONUNUN A VE B NOKTALARINA ETKİSİ

25. ULUSLARARASI İZDO BİLİMSEL KONGRE ve SERGİSİ, İzmir, Turkey, 9 - 11 November 2018

Books & Book Chapters

Ortodontik Tedavi ve Protetik Restorasyonla İlişkili Enfeksiyonlar

in: OROFASİYAL ENFEKSİYONLAR, Orhan AKPINAR, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.145-158, 2020

Sınıf III Maloklüzyonlarda İskeletsel Ankraj Destekli Ortopedik Uygulamalar

in: Güncel Ortodonti Çalışmaları, UZEL İlter, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.165-171, 2020