Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The examination of work-related musculoskeletal discomforts and risk factors in veterinarians

ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU-ARCHIVES OF INDUSTRIAL HYGIENE AND TOXICOLOGY, vol.68, no.3, pp.198-205, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Geriatri Stajı Yapma Durumunun Son Sınıf Fizyoterapi Öğrencilerinin YaşlıAyrımcılığına İlişkin Tutumları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.3, pp.1757-1766, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Results of a Rehabilitation Program After Surgery of Knee Multiple Ligament Injury: A Case Report

Turkish Journal of Sports Medicine, vol.54, no.3, pp.202-206, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Palyatif Bakım Alan Kanser Hastalarında Ağrı Fizyoterapisi

Acta Oncologica Turcica, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Kullanımı Ve Baş Ağrısı İlişkisi

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite öğrencilerinde akıllı telefon kullanımı ve baş ağrısı ilişkisi

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fizyoterapi Öğrencilerinin Klinik Uygulama Deneyimlerinin Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon (SABAK) Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 19 October 2019, vol.1, pp.80-87

FİZİKSEL AKTİVİTE MONİTÖRİZASYONUNDA PEDOMETRENİN YERİ

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.2, pp.1195-1201

UYKU KALİTESİ DENGEYİ ETKİLER Mİ?

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.2, pp.429-436

SARKOPENİK YAŞLILARDA YARDIMCI TEKNOLOJİ KULLANIMI

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.2, pp.1180-1186

FİZYOTERAPİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.2, pp.249-255

Diş Hekimliği Öğrencilerinde Egzersiz Değişim Basamaklarına Göre Fiziksel Aktivite Düzeyleri

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.1084-1092

Vertigo ve tedavisi hakkında toplumsal farkındalığın belirlenmesi

4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu, Turkey, 31 March - 02 April 2016

Angelman Sendromu: Olgu Sunumu

XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Turkey, 8 - 12 April 2014

Holt-Oram Öntanılı Hastada Bobath yaklaşımının Etkinliği: Olgu sunumu

XV. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELER KONGRESİ, Turkey, 8 - 12 April 2014