Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ÇALIŞMA YAŞAMINDA AYRIMCILIĞA MARUZ KALAN ANNELER: ISPARTA BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

HUKUK VE İKTİSAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.11, no.1, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE’DE YAŞLI NÜFUS VE SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.11, no.1, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings