Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A RESEARCH ON AWARENESS OF E-HEALTH PRACTICES

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.6, no.2, pp.510-522, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

E-SAĞLIK UYGULAMALARININ FARKINDALIĞINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.510-522, 2019 (Other Refereed National Journals)

OECD SAĞLIK SİSTEMİYLE TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.35, pp.277-293, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örgüt Sağlığının Hemşirelerin Örgütsel Adaletsizlik Algısına Etkisi

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.53, no.3, pp.739-758, 2018 (Other Refereed National Journals)

Dental Tourism and Cosmetic Surgery Tourism

Journal of Strategic Research in Social Science, vol.2, no.3, pp.39-58, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CRISPR TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMASINA İLİŞKİN ETİK KAYGILARIN İNCELENMESİ

3.Uluslarası ve 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 October 2019, pp.2179-2181

Sağlıkta Nesnelerin İnterneti: Betimleyici BirAraştırma

Cemil Meriç 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, 23 - 25 November 2018

Taylorizm ve Fordizm Etkileri Günümüz Perspektifi

1st International Health Sciences and Life Congress, 2 - 05 May 2018

İNGİLTERE SAĞLIK POLİTİKALARI ÖZELİNDE GÜNCEL BİRPERSPEKTİF

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Turkey, 11 - 13 October 2018 Sustainable Development

A Study to Determine The Attitudes of Nurses to Glass Ceiling Syndrome

4. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), sarejevo, Bosnia And Herzegovina, 27 - 29 April 2018, pp.22

Relation of Tolerance Levels of Healthcare Manager Candidates to Attitudes Towards Mental Problematic Individuals

4. Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 27 - 29 April 2018, pp.15

Transplantasyon (Organ Nakli) Turizmi

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13 - 15 October 2017, pp.143-144

EVALUATION WITH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS OF TURKISH HEALTH SYSTEM AND OECD HEALTH

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, 5 - 07 October 2017

The Relationship Between The Double Factor Theory Of Management

AGP Humanities and Social Sciences Conference, BARSELONA, Spain, 26 - 29 January 2017, pp.11

The Effect Of Academic’xxs Social Anxiety Levels On The Social Desirability Behavior

6th. Annual Conference on Humanities and Social Sciences,Barcelona, Spain, Barcelona, Spain, 26 - 29 January 2017

Books & Book Chapters

Üniversitelerde Akademik-İdari Personel İlişkisi

in: Akademide Arka Sokaklar Türkiye’deki Üniversitelerin İnformal Yüzü, Ramazan ERDEM, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.213-238, 2019

Şeylerin İnternetinin Sağlıkta Kullanımına İlişkin Betimleyici Bir Araştırma

in: Sağlık Bilimleri Alanında Araştırma veDeğerlendirmeler, Utku Murat KALAFAT, Meltem AKBAŞ, Gülşen GONCAGÜL, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.7-22, 2019