Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Digital storytelling for primary school Mathematics Teaching: Product and process evaluation

EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, vol.27, pp.5365-5396, 2022 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

A model trial for the “Teaching Practice” course within Turkish teaching programs: Lesson study

Journal of Language and Linguistic Studies, vol.17, pp.403-422, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Türkçe Ders Kitaplarındaki Bilgilendirici Metinlerin ve Yapılarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.8, no.3, pp.843-867, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe Eğitiminde Ders İmecesi Modelinin Uygulanmasına İlişkin Nitel Bir Araştırma

Turkish Studies, vol.15, no.1, pp.303-324, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgilendirici Metin Yazma Becerilerinin İncelenmesi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.5, pp.141-149, 2019 (Other Refereed National Journals)

“Vapurları Seven Çocuk” Adlı KitabınOkur-Tepki Teorisi İle Değerlendirilmesi

International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.7, no.3, pp.40-50, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATI FARKINDALIĞI

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.72, pp.1869-1883, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması II Dersine İlişkin Görüşleri

AKDENİZ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.12, no.25, pp.301-325, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Becerisine İlişkin Algıları: BirMetafor Analizi Çalışması

SDU International Journal of Educational Studies, vol.4, no.2, pp.54-70, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

TEKNOLOJİ KULLANIMININ YAZMA BECERİSİNEYANSIMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.27, pp.22-38, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe Eğitiminde Aktif Öğrenme Etkinliklerinden Yararlanma

International Journal of Language Academy, vol.2, no.4, pp.504-528, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

7. Sınıf Öğrencilerine Verilen Yazma Eğitiminin Öğrencilerin Hikâye Yazma Becerisine Etkisi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.49-65, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmen Adayı ve Öğretmen Görüşlerine Göre Türkçe LisansProgramlarındaki Derslerin İşlevselliğinin Değerlendirilmesi

KURULUŞUNUN 30. YILINDA TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALLARININ KURULUŞU, Turkey, 28 - 29 November 2019

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİ̇Mİ̇NE KULLANILAN DERSKİ̇TAPLARINDAKİ̇ YAZMA YÖNERGELERİ̇Nİ̇N İ̇NCELENMESİ̇

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMUDİL – TARİH – COĞRAFYA, Ankara, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.66

5. Sınıf Öğrencilerinin Resimli Kitaplara Yönelik Tepkileri

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019), Muğla, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.689-697

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Edebiyatı Farkındalığı.

. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim Ve Araştırma Sempozyumu, Muğla, Turkey, 26 - 28 April 2018

Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Becerisine İlişkin Algıları

9. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ KURULTAYI, Burdur, Turkey, 6 - 08 October 2016

Doğrusal Olmayan Yazma Modeline Uygun YazmaBecerisiniGeliştirmeye Yönetik Etkinlikler

ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Muğla, Turkey, 29 September - 02 October 2016

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Toplumda Okuma Kültürünün Oluşmasında Çocuk Edebiyatının Yeri Hakkındaki Görüşleri

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Turkey, 21 - 23 May 2015

Books & Book Chapters