Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Hydrodynamic and Water Quality Modeling of Lake Egirdir

CLEAN-SOIL AIR WATER, vol.42, no.11, pp.1573-1582, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Su kaynaklarında ve şebekelerde çözünmüş organik azotun mevsimsel değişiminin izlenmesi

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.8, no.3, pp.961-972, 2020 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Environmental Monitoring of Pesticide Residues in Surface Waters of Büyük Menderes River

5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENT AND MORALS, 2020, 24 - 25 September 2020

Membrane technologies for removing microplastics in water and wastewater treatment

6th MEMTEK International Symposium on Membrane Technologies and Applications, İstanbul, Turkey, 18 - 20 November 2019, pp.538-539 Sustainable Development

AB Su Çerçeve Direktifi Uygulamaları.

International Agriculture, Environment and Health Congress, 26 - 28 October 2018

Application of Delft3D Model: case studies of Lake Eğirdir and Lake Bafa, Turkey

3rd International Conference on Civil and Environmental Technology (ICOCEE), 24 - 27 April 2018

Eğirdir Gölü Hidrodinamik Yapısının ve Su Kalitesinin Nütrientler Bakımından Değerlendirilmesi ve Modellenmesi

Akdeniz Belediyeler Birliği Isparta Bölgesi Çevre Sorunları Sempozyumu, Turkey, 26 - 27 August 2016

Evaluation of Lake Management Plan and Importance of Water Quality Modelling and Monitoring in Lake Eğirdir

ICOEST-2013 Cappadocia, International Conference on Environmental Science and Technology, 18 - 21 June 2013

Evaluation of pollution in the Lake Eğirdir

AGRO-2011 8. IWA International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries, 22 - 24 June 2011

Integrated Conservation and Management of Lake Eğirdir

ule2009 International Workshop on Urbanization, Land Use, Land Degradation and Environment, 28 September - 01 October 2009

Göl Kirliliği ve Su Kalite Modelleri

Su Tüketimi, Arıtma, Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, Turkey, 22 - 23 May 2009

Su Kaynaklarının Korunmasında Yönetim Planları ve Eğirdir Gölü Örneği

Su Tüketimi, Arıtma, Yeniden Kullanım Sempozyumu, Turkey, 3 - 05 September 2008

Books & Book Chapters

Best Water Management Practises in Turkey

in: ENWAMA Environmental Water Management, Education and Culture Lifelong learning programme LEONARDO da VINCI, Ing. Martin Neruda and Bc. Tomas Prikryl, Editor, Printed and published by MINO, pp.22-35, 2010

Best Water Management Practises in Turkey

in: ENWAMA Environmental Water Management, Education and Culture Lifelong learning programme LEONARDO da VINCI, Ing. Martin Neruda and Bc. Tomas Prikryl, Editor, Printed and published by MINO, Usti nad Labem, pp.22-35, 2010

Eğirdir Gölü Su Kalitesi

in: Eğirdir Gölü Yönetim Planı 2008-2012, Dr. Sevda Altunbaş, Editor, T.C. Isparta Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Isparta, pp.65-70, 2008

Eğirdir Gölü Su Kalitesi

in: Eğirdir Gölü Yönetim Planı 2008-2012, Dr. Sevda Altunbaş, Editor, T.C. Isparta Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Isparta, pp.65-70, 2008