Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Kadın Divan Şairlerinin Kaleminden Hz. Fatıma

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.66, pp.76-83, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

NÛR I MUHAMMEDÎ ANLAYIŞININ METİN VE MİNYATÜR ÜZERİNDEN TAKİBİ TOPKAPI SARAYI MÜZESİ KÜTÜPHANESİ H 1221 NO LU SİYER İ NEBÎ ÖRNEĞİ

Journal of International Social Research, vol.9, no.47, pp.1059, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İLHÂMÎ DİVANI NDA KIŞ TASVİRLERİ VE BİR MAZMUN OLARAK LAHANA

Journal of International Social Research, vol.9, no.45, pp.71, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA TEFE ÜL GELENEĞİ VE KİTAP FALININ ŞİİRE YANSIMASI

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.8, pp.191-204, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

SON MÜSTAKİL MİRACİYELERDEN BİRİ MEHMED BAHAEDDİN VE MİRACİYE Sİ

Ekev Akademi Dergisi, no.67, pp.237, 2016 (Other Refereed National Journals)

NASİHAT EDEBİYATINA DAİR BİR ESER SA DÎ NİN PENDNÂMESİ

Journal of International Social Research, vol.9, no.43, pp.166, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Salman Farsı in the Text and Illustrations Siyar ı Nabi Manuscript Dated 1595

SDÜ. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.28, pp.133-144, 2013 (Other Refereed National Journals)

Klâsik Türk Şiirinde Kadın Takı ve Aksesuarları

Bilig, no.61, pp.71-98, 2012 (Other Refereed National Journals)

İlmî ve Edebî Yönü Olan Ispartalı Bir Aile Kınalızâdeler

SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.22, pp.105-124, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Metin Ve Resim Bakımından Mi racnâme Paris Bibliotheque Nationale Turc 190 Ve İlâhî Komedya daki Benzerlik Üzerine Bir Karşılaştırma

SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.16, pp.147-168, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sünbülzade Vehbi Divanı’nda Bir Rediften Açan Hoş Kokulu Çiçek: Sünbül

Uluslararası Sultânu’xxş Şuarâ Sümbülzâde Vehbî Efendi Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 22 September 2017, pp.160-175

Sünbülzâde Vehbî Divanı’nda Bir Rediften Açan Hoş Kokulu Çiçek: Sünbül

Uluslararası Sünbülzâde Vehbî Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 22 September 2018, vol.1, pp.160-175

SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ DİVANI’NDA BİR REDİFTEN AÇAN HOŞKOKULU ÇİÇEK: SÜNBÜL

ULUSLARARASI SULTÂNU’Ş – ŞUARÂ SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ EFENDİSEMPOZYUMU, Kahramanmaraş, Turkey, 22 September 2017

OĞULA HİTABEN YAZILMIŞ BİR NASİHATNAME HARPUTLU ÖMER NAİM VE MANZUME İ NA ÎMİYYESİ

Harput’a Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 14 - 16 May 2016, vol.2, pp.423-437

Oğula Hitaben Yazılmış Bir Nasihatname Harputlu Ömer Naimî ve Manzume i Na îmiyyesi

Uluslararası Harput’a Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 14 May 2016 - 16 May 2015, vol.2, pp.423-437

Çiçekler Ekseninde Divan Şiirine Yansıyan İki Sosyal Hayat Ögesi Çiçek Çocuklar ı ve Çiçek Gelinler i

Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, Bartın, Turkey, 28 - 30 April 2016, vol.1, pp.685-696

Pendnâme i Sa dî

Three Day International Seminar OnCultural Exchange between India, Iran, Turkey, Afghanistan and Central Asia:Contribution of Scholars, Sufis and Poets, Guwahati, India, 4 - 06 February 2016, pp.283-289

ELMALI DA İRFAN GELENEĞİ VE EROĞLU NURİ

Elmalı'nın Canları: İrfân ve Sevgi Sempozyumu III : İlim Geleneğimiz, ANTALYA, ELMALI, Turkey, 31 July 2010, pp.23-44

Eşrefiyye ve Mûsikî Eşrefoğlu nun Bestelenen İlahileri

İznikli Gönül Adamı Eşrefoğlu Rûmî Sempozyumu, BURSA, İZNİK, Turkey, 08 May 2010, pp.224-239

Şeref Hanım ın Bahar Konusu Şarkısı Üzerine Bir Değerlendirme

Adıyaman Üniversitesi Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 15 - 16 May 2009, pp.207-216

Şair Bir Padişah Kışı Nasıl Anlatır

V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Anısına), Mardin, Turkey, 16 - 18 October 2009

Bir Bektaşi Şairin Diliyle Nevrûz ve Çiçekler

International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 9 - 10 June 2009, pp.421-425

Türk Kültüründe Ninni ve Şeref Hanım Örneği

Türk Xalqları Edebiyyatı (II) Beynelxalq Uşaq Edebiyyatı Kongresi, Baku, Azerbaijan, 13 - 15 November 2008, pp.112-116

Dilenciliğin Klâsik Türk Şiirindeki Tezahürleri

Bir Kent Sorunu: Dilencilik "Sorunlar ve Çözüm Yolları" Tebliğler Kitabı, İstanbul, Turkey, 18 - 19 October 2008, pp.525-543

Şarkılarda Gül

I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, Isparta, Turkey, 2 - 03 June 2005

Eğirdir Üzerine Yapılmış Bir Bibiliyografya Denemesi

I. Eğirdir Sempozyumu, Turkey, 31 August - 01 September 2001, pp.441-456

Books & Book Chapters

Episodes in the Encyclopedia