Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Effects of misoprostol on cisplatin-induced renal damage in rats

FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.49, no.7, pp.1556-1559, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Ratlarda 2.45 Ghz Elektromanyetik Alan Kaynaklı Kalp Dokusu Hasarı Üzerine C Vitamininin Koruyucu Etkileri

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.27, no.1, pp.23-30, 2020 (National Refreed University Journal)

The potential drug-drug ınteractions in alzheimer patients’ treatment

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.4, pp.381-388, 2019 (Other Refereed National Journals)

HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDAKİ İLAÇ PROFİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMİ ANALİZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.25, no.4, pp.361-369, 2018 (International Refereed University Journal)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem-3 Öğrencilerinin Farmakoloji Eğitimine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.25, no.3, pp.275-281, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Deneysel Modelleri

Türkiye Klinikleri Farmakoloji Özel Sayı, vol.6, no.2, pp.90-95, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Effects of Misoprostol on Methotrexate-Induced Hepatic and Renal Damages”

Journal of Biology and Life Sciences, vol.2, no.1, pp.32-37, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Isparta İlindeki Aile Hekimleri İlaç tercihlerini Nasıl Oluşturuyor?

2. International Health Science and Life Congress, 24 - 27 April 2019

ISPARTA İLİNDEKİ AİLE HEKİMLERİ İLAÇ TERCİHLERİNİ NASIL OLUŞTURUYOR?

2nd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.371

Akılcı İlaç Kullanımı

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.39-40

Lipopolisakkarit ile Oluşturulan Sepsis Modelinde Beyin Hasarına Karşı Pregabalinin Etkisi

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.40-41

Reçete Yazma Beceri Eğitiminin Kernin 6 Basamağına Göre Yapılandırılması

24. Ulusal Farmakoloji Kongres, Trabzon, Turkey, 17 - 20 October 2017, pp.182

Antalya'da Hastanelerin Transfüzyon Komitesinin Verimliliğinin Değerlendirilmesi

8. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbi Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 December 2015, pp.381-382

Investigation of The Protective Effect of Vitamin C on Methotrexate-Induced Liver Injury in Rats

4th International Congress of Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, Isparta, Turkey, 26 - 29 June 2012, pp.33

Ratlarda Cisplatin Kaynaklı Böbrek Hasarına Misoprostol’xxun Etkisi

20. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2009, pp.236

Ratlarda Cisplatin Kaynaklı Böbrek Hasarına Misoprostol'un Etkisi

20. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2009, pp.236

Misoprostol'ün Ratlarda Metotreksat Kaynaklı Böbrek Hasarına Etkisi

20. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2009, pp.241

The Effect of Misoprostol on Methotrexate-Induced Lİver Injury in Rats

2nd International Liver Symposium, Isparta, Turkey, 20 - 22 May 2009, pp.22

‘The effect of misoprostol on methotrexate-induced liver injury in rats’

2nd. International Liver Symposium,Suleyman Demirel University, 20 May - 22 April 2020, pp.22

Can Artichoke (Cynarin) prevent methotrexate-induced liver damage in rat’ ,

2nd. International Liver Symposium,Suleyman Demirel University, 20 May 2009 - 22 May 2020, pp.30

The Effect of Misoprostol on Methotrexate-Induced Lİver Injury in Ratas

2nd International Liver Symposium, Isparta, Turkey, 20 - 22 May 2009, pp.32

Effect of pentoxyphilline on amicasin-induced nephrotoxicity in rat kidney tissue

9th National Histology and Embryology Congress, Adana, Turkey, 20 - 23 May 2008, pp.60-61