Education Information

Education Information

 • 2006 - 2011 Expertise In Medicine

  Suleyman Demirel University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1996 - 2002 Undergraduate

  Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Turkey

Dissertations

 • 2011 Expertise In Medicine

  Ratlarda metotreksat kaynaklı karaciğer ve böbrek hasarında c vitamininin koruyucu etkisinin araştırılması

  Suleyman Demirel University, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ad

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2018Sağlık Bilimleri Alanında Araştırma Projesi Yazma Eğitimi

  Health&Medicine , Süleyman Demirel Üniversitesi

 • 2017Psikiyatrik Bozuklukların Mekanizmaları ve Deney Hayvanlarında Modellenmesi

  Health&Medicine , TÜBİTAK_Martek

 • 2017Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Kursu

  Education Management and Planning , Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2017Farmakovijilans İrtibat Noktası Uzaktan Eğitim Programı

  Health&Medicine , Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

 • 2017Eğitim Becerileri Kursu

  Education Management and Planning , Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2013İş Yeri Hekimliği Sertifikası

  Health&Medicine , TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

 • 2012Farmakovijilans İrtibat Noktası Eğitimi

  Health&Medicine , TC Sağlık Bakanlığı

 • 2011A'dan Z'ye Klinik Araştırmalar-Araştırmacı Eğitimi

  Health&Medicine , TC Sağlık Bakanlığı-SAKDER-Marmara Üniversitesi

 • 2010Probleme Dayalı Öğrenim Kursu

  Education Management and Planning , Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2010Klinik Toksikoloji Kursu

  Health&Medicine , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2009Araştırma Teknikleri ve Biyoistatistik

  Health&Medicine , Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2008Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

  Health&Medicine , Süleyman Demirel Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanlığı