Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

“TARKAN” ÇİZGİ ROMAN VE FİLMLERİNDE YER ALAN TÜRK MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ UNSURLARI

Asosjournal (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi), no.101, pp.1-14, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Göstergebilimsel çözümleme yöntemiyleKadına yönelik şiddet afişlerinde anlam aktarımı sorunu

Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.2, pp.167-178, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey Külliyesi Çini Mozaik Bezemelerinin Seramik Formlar Üzerine Aktarımı

ASOSS JOURNAL (The Journal of Academic Social Science), no.78, pp.27-48, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ YENİ NESİL AFİŞLERLE ANLATMAK

İDİL Sanat ve Dil Dergisi, vol.7, no.45, pp.567-574, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE TÜRK DESTANLARININ ÖĞRETİMİ VE ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMLERİNE ETKİSİ

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi (TURKSOSBİLDER), vol.1, no.2, pp.1-13, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRK MİTOLOJİSİ VE SANAT EĞİTİMİNDEKİ YERİ

GOP Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi ”International Journal of Turkish Edication Sciences”, vol.3, no.5, pp.83-98, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

SOYUT RESİMDE YAPISAL BÜTÜNLÜK VE BİÇİM VERME

GSF. Akdeniz Sanat Dergisi, vol.8, no.15, pp.92-103, 2015 (Other Refereed National Journals)

SERİGRAFİ BASKI YÖNTEMİ KULLANILMIŞ SERAMİK YÜZEYLERDE SAGAR PİŞİRİM UYGULAMALARI

GSF. Akdeniz Sanat Dergisi, vol.8, no.15, pp.37-59, 2015 (Other Refereed National Journals)

ENDÜSTRİLEŞMENİN CUMHURİYET DÖNEMİ SONRASI TEKSTİL MODA TASARIMINDA KİMLİK ARAYIŞINA ETKİLERİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi,”Art- E”, vol.6, no.11, pp.120-136, 2013 (Other Refereed National Journals)

Endüstrileşmenin Cumhuriyet Dönemi Sonrası Tekstil Moda Tasarımında Kimlik Arayışına Etkileri

SDÜ Arte - Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, vol.6, no.11, pp.120-136, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim Görsel Sanatlar Dersinde Türk Efsane ve Destanlarına Yönelik Öğrenci Başarı ve Tutumlarının Cinsiyete Göre Değişkenliği

ULAKBİLGE-International Journal of Social Sciences, vol.1, no.1, pp.1-14, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Destanlarında Geçen Halı Anlatımları Halılardaki Hayvan Motifleri ve Renklerinin Dili

Arış Dergisi (Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı), no.8, pp.92-101, 2012 (Other Refereed National Journals)

Sanat ve Tasarım Dergisi Picasso nun Türk Hamamı Adlı Yapıtında J D Ingres den öykünme Pastiş izleri

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, no.5, pp.121-138, 2010 (Other Refereed National Journals)

Türk Resim Sanatında Bir Ekol Turgut Zaim

EKEV Akademi Dergisi (Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınevi), no.43, pp.105-116, 2010 (Other Refereed National Journals)

Primitif Sanatın Modern Sanata Etkisi

EKEV Akademi Dergisi (Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınevi), no.43, pp.117-126, 2010 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Sanat Etkinlikleri Dersinde Dede Korkut Destanı nın Milli Değerlerin Kazanılmasında Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisi

EKEV Akademi Dergisi (Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınevi), no.42, pp.291-304, 2010 (Other Refereed National Journals)

Resim Sanatında Çizgi ve Çizgi Ritmi Üzerine

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Sanat ve Tasarım Dergisi, no.4, pp.55-72, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MATRAKÇI NASUH’UN HAYATININ VE ESERLERİNİN TÜRK SANAT EĞİTİMİ İÇERİSİNDE TANITILMASININ GEREKLİLİĞİ

III. Uluslararası Akdeniz San. Semp. ”Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Sempozyumu-Sergisi, Antalya, Turkey, 24 - 25 April 2018, pp.280-287

TÜRK KÜLTÜRÜNE AYNA TUTAN TARİHİ TÜRK ÇİZGİ ROMANLARI

III. Uluslararası Akdeniz San. Semp. ”Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Sempozyumu-Sergisi, Antalya, Turkey, 24 - 25 April 2018, pp.272-279

ESKİ TÜRKLERDE SİMYACILIK

VIII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.613-618

OĞUZ BOYU TAMGALARI İLE GÜNÜMÜZ LOGO ANLAYIŞI

VI. ULUSLARARASI TÜRK SANATI, TARİHİ VE FOLKLORU KONGRESİ/SANAT ETKİNLİKLERİ, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2016

Oğuz Boyu Tamgaları ile Günümüz Logo Anlayışı

VI. ULUSLARARASI TÜRK SANATI, TARİHİ ve FOLKLORU KONGRESİ/SANAT ETKİNLİKLERİ, Konya, Turkey, 12 May 2016 - 14 May 2106

EĞİTİM SİSTEMİ İÇERİSİNDE GELENEKSEL TÜRK SANATLARININ YERİ VE ÖNEMİ

CUMHURİYETİN IŞIĞINDA YÜKSEKÖĞRETİMDE SANAT EĞİTİMİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU"- "International Symposium on Arts Education in Higher Education in the Light of Republic", Ankara, Turkey, 23 - 25 November 2016