Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Elit Atletlerin Anksiyete Düzeylerinin Başarı Motivasyonu Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.5, no.4, pp.456-467, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Badminton Antrenmanlarının Dikkat Düzeyi ve Reaksiyon Zamanı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.40-54, 2020 (Other Refereed National Journals)

INVESTIGATION OF THE LOSS CONDITIONS OF STUDENTS READING IN THEFACULTY OF SPORT SCIENCES(MALATYA CIRCULAR PATTERN)

The Online Journal of Recreation and Sport, vol.8, no.1, pp.1-11, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

EFFECTS OF PERİODİC TRAİNİNG ON ANTHROPOMETRİC, PHYSİOLOGİCAL AND BİO-MOTORİC DEVELOPMENT CHARACTERİSTİCS OF ELİTE SWİMMERS İN 12-15 AGE GROUPS

European Journal of Physical Education and Sport Science, vol.4, no.4, pp.65-81, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigating Aerobic, Anaerobic Combine Technical Trainings’ Effects on Performance in Tennis Players

Universal Journal of Educational Research, vol.5, no.1, pp.113-120, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanım Yeterliliği

Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.216-231, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of the Relationship between OrganizationalTrust and Organizational Commitment

Universal Journal of Educational Research, vol.4, no.6, pp.1418-1425, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

DETERMINATION OF AGGRESSION LEVELS OF SOLDIERSIN THE CITY OF ISPARTA

The Online Journal of Recreation and Sport, vol.4, no.2, pp.16-23, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

ANALYZING THE LEVELS OF PHYSICAL EDUCATIONTEACHERS MOTIVATING STUDENTS IN THE PROVINCE OFISPARTA

The Online Journal of Recreation and Sport, vol.4, no.2, pp.35-41, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of depression levels of elite wrestling and taekwondo athletes

Turkish Journal of Sport and Exercise, vol.17, no.1, pp.67-70, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

SPOR MERKEZİ FİTNESS SALONUNU KULLANAN BİREYLERİN BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

International Journal of Science Culture and Sport, no.5, pp.898-904, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Multiple Intelligence Profiles of Technical EducationFaculty Students

Mediterranean Journal of Educational Research, pp.842-851, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of self esteem for university students in terms of doing sports

Turkish Journal of Sport and Exercise, no.15, pp.42-47, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tenis ve Futbol Oyuncularının Antropometrik ÖzelliklerininKarşılaştırılması

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, vol.13, no.3, pp.372-377, 2011 (Other Refereed National Journals)

Tenis ve Futbol Oyuncularının Antrepometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimi dergisi, vol.13, no.3, pp.372-377, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÜNİVERSİTELER ARASI MUAYTHAİ MÜSABAKALARINDA GERÇEKLEŞEN SPORCU SAKATLIKLARI

4.Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi, 6 - 08 December 2019, pp.1212-1225

A2 Ligi Alp Disiplini Kayak Sporcularının, Spora Karşı Beklenti VeMemnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi

2. ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS KONGRESİ2. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPORTS FOR ALL AND WELLNESS, 25 - 28 April 2019, pp.532-542

Spora Katılımın Ve Seçili Değişkenlerin Zorbalık Eğilimi Üzerine Etkisinin Araştırılması

2. Uluslararası Herkes için Spor ve Wellness Kongresi, ALANYA/ANTALYA, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.652-656

Burdur İlinde Voleybol Oynayan Sporcuların Spora Yönelik Beklenti Ve Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması

2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.512-523 Creative Commons License Sustainable Development

YÜZÜCÜLERDE FONKSİYONEL ANTRENMANIN ÜST EKSTREMİTE KAS KUVVETİNE ETKİSİ

3. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi (IECSES-2018), Denizli, Turkey, 15 - 18 November 2018

Ümitler Türkiye Taekwon do Şampiyonasına Katılan Sporcuların Şiddet Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesi

2. International Turkic World Congress on Education and Social Sciences, Ankara, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.437

Yüzücülerde Fonksiyonel Antrenmanın Üst Ekstremite Kas Kuvvetine Etkisi

3. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 15 - 18 November 2018

Spor Organizasyonları Hizmet Kalitesi Algısının İncelenmesi: Taekwon-Do Türkiye Şampiyonası Örneği

6th International Conference on Science, Culture, and Sport, Lviv, Ukraine, 25 - 27 April 2018

Egzersiz Engelleri: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir Pilot Çalışma

6th International Conference on Science, Culture, and Sport, Lviv, Ukraine, 25 - 27 April 2018

Mersin Çağ Üniversitesi Öğrencilerinin Liderlik Özelliklerinin Belirlenmesi

International Congress of Sports for all and Wellness, ALANYA/ANTALYA, Turkey, 5 - 08 April 2018, pp.477

Investıgatıon of Self-Esteem Levels of Unıversıty Taekwondo Students.

International Conference of Sport Nutrition “Transdisciplinary Research in Physical Therapy, Physical Activities and Sports Nutrition, 3 - 04 November 2017

INVESTIGATION OF SELF-ESTEEM LEVELS OF UNIVERSITY TAEKWONDO STUDENTS

The 3rd InternationalSport Nutrition Conference “Transdisciplinary Research inPhysical Therapy, Physical Activityand Sports Nutrition, Romania, 3 - 04 November 2017

Farklı illerde Bulunan U13 Kategorisi Futbolcuların Müsabaka Ortamında Nabız ve Oksijen Saturasyon Değerlerinin İncelenmesi

Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Gaziantep, Turkey, 27 May - 29 June 2016

Eğitimi Veren Liselerdeki Öğrencilerin Kişilik Yapılarının İncelenmesi Ankara ili örneği

3.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 27 - 29 May 2016

Bireysel ve Takım Sporu Yapan Sporcuların Ruhsal Uyum Düzeylerinin İncelenmesi

3.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 27 - 29 May 2016

Spor Yapan Ortaöğretim Lise Öğrencilerinin Liderlik Özelliklerinin Karşılaştırması Mersin İli Örneği

3.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon öğrenci kongresi, Gaziantep, Turkey, 27 - 29 May 2016

Investigation Of The Effect Of The Hit Force On The Moving Targets In Taekwando

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING, 14 - 19 October 2015

18 25 YAŞ ARASI MİLLİ TAEKWONDOCULARIN SOSYOEKONOMİK DURUMLARI VE TAEKWONDOYA KATILMA NEDENLERİ

2.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, 28 - 30 May 2015 Sustainable Development

ELİT BÜYÜK BOKSÖRLERDE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

2.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM VE REAKSİYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, 28 May 2015 - 30 January 2016

ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SPORA İLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ

2.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 28 - 30 May 2015

Yüzme Sporuna Katılımda Ailenin Etkisinin İncelenmesi

1- 1.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21 - 23 May 2014

Mersin İlinde Spora Katılımın Sosyo Ekonomik Boyutunun Araştırılması

1.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21 - 23 May 2014 Sustainable Development

Üniversitelerarası Taekwondo Şampiyonasına Katılan Sporcuların Güdülenme Durumlarının Belirlenmesi

1- 1.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21 - 23 May 2014

Isparta İlinde Spora Katılımın Sosyo Ekonomik Boyutunun Araştırılması

1- 1.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Turkey, 21 - 23 May 2014 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Beden Eğitiminde İşbirliğine Dayalı Öğrenme Modelininİncelenmesi

in: Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Kitabı, Dr. Öğretim Üyesi Serhat ÖZDENKUzm. Ozan YILMAZ, Editor, ÇİZGİ KİTABEVİ, Ankara, pp.6-17, 2019