Publications & Works

Articles Published in Other Journals

OECD ÜLKELERİNİN SAĞLIK HARCAMA GÖSTERGELERİNİN KÜMELEME ANALİZİ İLE SINIFLANDIRILMASI

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.11, no.26, pp.228-244, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hastanelerde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi ve Genel Cerrahi Biriminde Örnek Bir Uygulama

sdü sağlık yönetimi, vol.1, no.1, pp.26-45, 2019 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE’DE SAĞLIK YÖNETİMİ MESLEĞİNİN KARŞILAŞTIĞI TEMEL SORUNLAR: NİTEL BİR ÇALIŞMA

Business Management Studies: An International Journal, vol.6, no.4, pp.1310-1321, 2018 (Other Refereed National Journals)

COMPARISON OF TURKEY WITH DEVELOPED COUNTRIES IN TERMS OF HEALTH MANAGEMENT PROFESSION

Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.5, no.27, pp.2730-2736, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Veri Zarflama Analiziyle Kamu Hastaneleri Birliklerinde Verimlilik Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.4, no.29, pp.265-286, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Hastanelerinin Faturalama Sürecindeki Sorunları Üzerine Bir Araştırma

Hacettepe sağlık idaresi dergisi, vol.19, no.3, pp.225-239, 2016 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde İşletme Sermayesi ile Finansal Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.317-338, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Finans Derslerine Bakış Açısı ve Farkındalıkları Üzerine Bir Uygulama

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.3, no.1, pp.209-228, 2008 (Other Refereed National Journals)

Elektronik Beyanname e Beyanname Uygulamaları ve Meslek Mensuplarına Etkileri

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.7, no.1, pp.97-114, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Comparison Of Turkey With Developed Countries In Terms Of Health Management Profession

4. International Journal ofHealth Administration andEducation Congress, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 27 - 29 April 2018

Sağlık Kurumlarında Veri Zarflama Analiz Yöntemiyle Verimlilik Analizi

1. International 11. Health and Hospital Administration Conferance, 13 - 15 October 2017

Historical Development of Health Management Training in Turkey

International Healthcare Management Conference, Gümüşhane, Turkey, 15 - 17 June 2015, pp.191-197

Evaluation of Shift Work in Oral and Dental Health Centers from Employees Point of View

International Healthcare Management Conference, Gümüşhane, Turkey, 15 - 17 June 2015, pp.183-190

Books & Book Chapters

TÜRKİYE’DE SAĞLIK YÖNETİMİ MESLEĞİNİNGELECEĞİ İÇİN KİMLER NE YAPMALI?

in: YÖNETİM,ÇALIŞMA HAYATI VESENDİKACILIK ARAŞTIRMALARI, TALAS, Mustafa,DERİN,Hakan, Editor, Iksad Publications, pp.134-191, 2018