Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

FOULING MITIGATION WITH CATALYTIC CERAMIC MEMBRANE FOR NATURAL ORGANIC MATTER REMOVAL

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.19, no.4, pp.1729-1737, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier

Hydrodynamic and Water Quality Modeling of Lake Egirdir

CLEAN-SOIL AIR WATER, vol.42, no.11, pp.1573-1582, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Entegre Katı Atık Yönetimi; İnegöl Örneği

Bilge International Journal of Science and Technology Research, vol.5, no.1, pp.61-71, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Hazır Beton Santrallerinde Çevresel Risk Değerlendirmesi

Bilge International Journal of Science and Technology Research, vol.5, no.1, pp.13-21, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Göller Bölgesi Göllerinde Ağır Metal Kirliliğinin Değerlendirilmesi

Bilge International Journal of Science and Technology Research, vol.3, no.1, pp.10-20, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Bafa Gölü Sediment ve Su Kalitesinin Ağır Metaller Bakımından Değerlendirilmesi

Bilge International Journal of Science and Technology Research, vol.2, no.2, pp.128-138, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

EVALUATION OF MANAGEMENT, ECONOMY AND THE POTENTIAL OF METAL RECOVERY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC WASTES (E-WASTE)

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.3, no.1, pp.261-267, 2011 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Burdur Gölü Uzun Periyotlu Seviye Değişiminin Su Kalitesi ve Ağır Metaller Üzerindeki Etkisi

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.2, pp.173-179, 2007 (Other Refereed National Journals)

Isparta’da Gürültü Düzeyi Üzerine Trafik, Endüstri ve Ticari Faaliyetlerin Etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.70-79, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Application of Delft3D Model: case studies of Lake Eğirdir and Lake Bafa, Turkey

3rd International Conference on Civil and Environmental Technology (ICOCEE), 24 - 27 April 2018

Eğirdir- Boğazova Bölgesi Çevre Sorunları ve Katı Atıklarının Yönetimi

Akdeniz Belediyeler Birliği Isparta Bölgesi Çevre Sorunları Sempozyumu, Turkey, 26 - 27 August 2016

Eğirdir Gölü Hidrodinamik Yapısının ve Su Kalitesinin Nütrientler Bakımından Değerlendirilmesi ve Modellenmesi

Akdeniz Belediyeler Birliği Isparta Bölgesi Çevre Sorunları Sempozyumu, Turkey, 26 - 27 August 2016

Sağlıklı Kenti ve Kentte Sağlığı Tasar(ım)lamak

Çevre ve Tasarım Kongresi 2013, Turkey, 12 - 13 December 2013

Evaluation of Lake Management Plan and Importance of Water Quality Modelling and Monitoring in Lake Eğirdir

ICOEST-2013 Cappadocia, International Conference on Environmental Science and Technology, 18 - 21 June 2013

Hibrit Seramik Membran Prosesi İle Sulardan Doğal Organik Madde Giderimi

Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), Turkey, 2 - 03 November 2011

Hibrit Seramik Membran Prosesi ile Sulardan Doğal Organik Madde Giderimi

2. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2011

Evaluation of pollution in the Lake Eğirdir

AGRO-2011 8. IWA International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries, 22 - 24 June 2011

Original or surface modified ceramic membranes in drinking water treatment

9. TÜBA-GEBİP Toplantısı, Eylül 17-19, İstanbul., Turkey, 17 - 19 September 2010

Integrated Conservation and Management of Lake Eğirdir

ule2009 International Workshop on Urbanization, Land Use, Land Degradation and Environment, 28 September - 01 October 2009

Göl Kirliliği ve Su Kalite Modelleri

Su Tüketimi, Arıtma, Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, Turkey, 22 - 23 May 2009

Su Kaynaklarının Korunmasında Yönetim Planları ve Eğirdir Gölü Örneği

Su Tüketimi, Arıtma, Yeniden Kullanım Sempozyumu, Turkey, 3 - 05 September 2008

AB ve Türkiye’de Geri Kazanım ve Geri Dönüşüm Uygulamaları

TÜRKAY 2007 AB Sürecinde Türkiye’xxde Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Turkey, 28 - 31 May 2007

The removal of natural organic matter from selected Turkish source waters using magnetic ion exchange resin MIEX

International Workshop on Frontiers and Interfaces of Ion Exchange, June 11-15, Antalya, Turkey, 11 - 15 June 2006

İçmesuyu Arıtımı Atık Çamurlarının Yeniden Değerlendirilmesi ve Kullanım Alanları

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu-5, Turkey, 11 - 12 May 2006

Pomza Taşının İnşaat, Arıtma ve Endüstriyel Alanlarda Sürdürülebilir Kullanımı

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi GAP V. Mühendislik Kongresi, Turkey, 26 - 28 April 2006

Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Enerji Tasarrufu ve Kentsel Yapılardaki Sürdürülebilir Malzeme Uygulamaları

YEKS 2005, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları/Enerji Yönetimi Sempozyumu, Turkey, 3 - 04 June 2005 Sustainable Development

Isparta’da Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi

Ulusal Sanayi Çevre Sempozyumu ve Sergisi, Turkey, 25 - 27 April 2001

Books & Book Chapters

Best Water Management Practises in Turkey

in: ENWAMA Environmental Water Management, Education and Culture Lifelong learning programme LEONARDO da VINCI, Ing. Martin Neruda and Bc. Tomas Prikryl, Editor, Printed and published by MINO, pp.22-35, 2010

Eğirdir Gölü Su Kalitesi

in: Eğirdir Gölü Yönetim Planı 2008-2012, Dr. Sevda Altunbaş, Editor, T.C. Isparta Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Isparta, pp.65-70, 2008

Other Publications