Education Information

Education Information

 • 1997 - 2003 Doctorate

  Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Çevre Mühendisliği (Dr), Turkey

 • 1995 - 1997 Postgraduate

  Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Çevre Mühendisliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1990 - 1995 Undergraduate

  Yildiz Technical University, Faculty Of Civil Engineering, Department Of Environmental Engineering, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Atık Çamurlar ve Doğal Malzemeler ile Sularda Florür İyonu Gideriminin Araştırılması

  Yildiz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Programı

 • 1997 Postgraduate

  Isparta Evsel ve Ticari Katı Atıklarından Geri Kazanılabilir Maddelerin Potansiyelinin Araştırılması

  Yildiz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Programı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English