Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

TÜRKİYE’xxDE ASKERİ DARBE DÖNEMLERİNDE NÜFUS POLİTİKALARINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.11, no.30, pp.764-783, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

KÜRESELLEŞME VE GÜVENLİK: ULUSAL GÜVENLİĞE YÖNELİK YAKIN YENİ TEHDİTLER

ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, vol.6, no.15, pp.86-100, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

YÖNETİMDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE MOBBING İLİŞKİSİNİN YERİ VE ÖNEMİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.24, no.3, pp.525-549, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015-2016 KrizininTürkiye Turizmine Yansımaları

Vizyoner dergisi, vol.9, no.21, pp.27-38, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

tÜRKİYEDE gÖÇ yÖNETİMİ

SDÜ İİBF, vol.23, no.2, pp.579-604, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

E-Devlet ve Yönetim İlişkileri

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.765-787, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ANTALYA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.205-232, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİNİN ENGELLİLİK ALANINA YAKLAŞIMI: HÜKÜMET PROGRAMLARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.165-177, 2017 (Other Refereed National Journals)

Ulusal Program ve Düzenli İlerleme Raporları Çerçevesinde Türkiye'nin Engelli Politikaları

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.4, pp.1275-1297, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kameralizmi Anlama Çabası

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.12, pp.83-98, 2015 (Other Refereed National Journals)

KAMERALİZMİ ANLAMA ÇABASI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.7, no.12, pp.83-98, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi)Özelleştirmesi

uluslararası Alanya İşletme fakültesi dergisi, vol.7, no.2, pp.95-108, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

DÜNYA BANKASI VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMININ KAPASİTE GELİŞTİRME YAKLAŞIMI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.16, no.1, pp.145-176, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı nın Kapasite Geliştirme Yaklaşımı

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.145-176, 2014 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DENETİM MODELİ KAMU DENETÇİLİĞİ OMBUDSMAN

Mehmet Akif Ersoy Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.9, pp.21-37, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Sağlık Politikalarınin Dönüşümü Sağlık Bakanlıği nin Taşra Örgütlenmesi Üzerinden Bir Analiz

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, no.2, pp.33-62, 2013 (Other Refereed National Journals)

Yerel Yönetimlerde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması Büyükkabaca Belediyesi Örneği

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.5, no.3, pp.9-17, 2013 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Hizmetlerinde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, pp.1-23, 2012 (Other Refereed National Journals)

Kamu Yönetiminde Lisans Öğretimi Kamu Yönetimi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.20, pp.227-252, 2009 (Other Refereed National Journals)

Isparta İli Afet (Kriz) Yönetim Yapılanması Üzerine Bir Çalışma

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi Dergisi, vol.12, no.3, pp.147-162, 2007 (Other Refereed National Journals)

NEO-LİBERAL DÜŞÜNCENİN TÜRKİYE BAĞLAMINDA YENİ YÖNETSEL AKTÖRLERİ: BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER VE ÜST KURULLAR

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.1, pp.103-126, 2005 (Other Refereed National Journals)

TANZİMAT FERMANININ TOPLUMSAL YANSIMASI

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF DERGİSİ, no.3, pp.177-184, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ENGELSİZ KENTLER: ERİŞEBİLİRLİK ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

KARTEPE ZİRVESİ, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 October 2019, pp.60-69

The Role of Tourism Sector in Economy After The 2015 Crisis,

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, 5 - 07 October 2017, pp.131-133

Meslek Yüksekokulu Eğitim Hizmet Kalitesinin Öğrenci Memnuniyet Ölçeği ile Değerlendirilmesi:Isparta MYO Örneği

4. Ulusal Meslekyüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Burdur, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.406-416

MESLEK YÜKSEK OKULU EĞİTİM HİZMET KALİTESİNİN ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ÖLÇEĞİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ: ISPARTA MYO ÖRNEĞİ

2017 MESTEK 4. ULUSAL MESLEK YÜKSEK OKULLARI SOSYAL VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Burdur, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.406-416

Sağlık Politikalarında Dönüşüm: Kamu Özel Ortaklığı ve Kamu Hastane Birlikleri

KAYFOR 10- X.KAMU YÖNETİMİ FORUMU, Turkey, 6 - 07 December 2012, pp.447-467

Tarihsel Bir Bakış Açısıyla Kamu Yönetimi ve YerelYönetimler Reformu

Yerel Yönetimler Kongresi: Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma Bildiriler Kitabı, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 2004

Books & Book Chapters

Engellilik Kültürü: Engellilik Modelleri Çerçevesinde Bir Değerlendirme

in: Sosyal Bilimlerde Kültür Tartışmaları, Cem Ergun, Süleyman Öğrekçi, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.79-97, 2017

Türkiye'nin Kriz Yönetim Sistemi ve Krizlerin Ekonomik Mali ve Beşeri Zararları

in: Kriz Disiplinlerarası Bir İnceleme, Serpil Ağcakaya, Bilge Afşar, Süleyman Öğrekçi, Editor, EKİN YAYINLARI, pp.301-327, 2016

İspanya

in: Yönetsel Yapı İncelemeleri, Burhan AYKAÇ, Hatice ALTUNOK, Editor, Nobel, pp.271-311, 2014