Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kentsel Mekanda Kadınların Yaşadığı Suç Korkusu Üzerine Bir Araştırma

Coğrafya dergisi (e-dergi), vol.41, pp.45-60, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Study on the Fear of Crime in Women in the Urban Area

JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, no.41, pp.45-60, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Türkiye’de Milli Parkçılığın Kısa Bir Hikâyesi: Yozgat Çamlığı Milli Parkı Örneği*

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.72, pp.21-34, 2019 (National Refreed University Journal)

Türkiye’de Milli Parkçılığın Kısa Bir Hikâyesi: Yozgat Çamlığı Milli Parkı Örneği*

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.72, pp.21-34, 2019 (National Refreed University Journal)

Sosyo‐Mekânsal Boyutlarıyla Kentleşme ve Milli Park Etkileşimi: YozgatÇamlığı Milli Parkı Örneği

JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, vol.34, pp.23-38, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Children Drifting into Crime in Turkey

Bilge Kağan International Science Congress, Amsterdam., Netherlands, 26 - 29 October 2018

Construction of Industrial Spaces in Turkey: Regional and Structural Disparities

12th AGP International Humanities and Social Sciences Conference, Prague, Czech Republic, 4 - 06 May 2018

Spatial and Temporal Dynamics of the Accommodation Industry in Turkey: An Evaluation over Fixed Capital Accumulation

12th AGP International Humanities and Social Sciences Conference, Prague, Czech Republic, 4 - 06 May 2018

Spatial Transformation of Population in İstanbul

12th AGP International Humanities and Social Sciences Conference, Prague, Czech Republic, 4 - 06 May 2018

A National Park in the Pincer of Nature Conservation-Recreation-Urbanization: Yozgat Çamlışı National Park

6. International Congress on Current Debates in Social Science CUDES 2017, İstanbul, Turkey, 14 - 16 December 2017, pp.341

Industrial relocation in the Bağcılar District (Istanbul)

33rd International Scientific Conference on “Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems”, 3 - 04 December 2017

Uneven distribution of manufacturing industries in Istanbul

33rd International Scientific Conference on “Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems”, 3 - 04 December 2017

A Study for Assessing the Recreation Potential of Yozgat Çamlığı National Park,

International Symposium on New Horizons in Forestry ISFOR-2017, Isparta, Turkey, 18 - 20 October 2017, pp.216

Spatio-Temporal Analysis of Forest Fire Using GIS and Remote Sensing Technologies, The Case of Antalya Kumluca Forest Fire

ISFOR 2017 International Symposium on New Horizons in Forestry, Isparta, Turkey, 18 - 20 October 2017, pp.1

Yozgat İli’nde Jeotermal Kaynakların Kullanımı ve Turizm Açısından Önemi

Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Turkey, 4 - 07 June 2014, pp.328-336

YOZGAT İLİ’NDE JEOTERMAL KAYNAKLARIN KULLANIMI VE TURİZM AÇISINDAN ÖNEMİ

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Muğla, Turkey, 4 - 06 June 2014, pp.328-336

Books & Book Chapters

Sürdürülebilir Kalkınma Düşüncesinde İhmal Edilen “ Yer ”: Türkiye’de Bölgesel Eşitsizlik ve Çözüm Mekanizması Olarak Kalkınma Ajansları

in: Sürdürülebilir Kalkınma ve Türkiye, Arslan F., Karadağ, A., Aksak, P, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.467-494, 2018