Education Information

Education Information

 • Continues Doctorate

  Gazi University, Muhasebe Ve Vergi Bölümü, Güzel Sanatalar Eğitimi, Turkey

 • Continues Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Remim-İş Eğitimi, Turkey

 • Continues Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim-İş Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Sanat yapıtlarından alıntılamanın picasso resimleri üzerinden irdelenerek resim anasant öğrencilerine katkısı

  Gazi University, Eğitim Fak., Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 • 1999 Postgraduate

  Çocukta yaratıcı imge ve imgelem gücünün resimde dışa vurumu

  Karadeniz Technical University, Eğitim Fakültesi, Resim Öğr.