Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Muhammed İkbal in Din Felsefesinde İnsan Olma Kavrayışı ve Dinî Tecrübe

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.36, pp.59-79, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Politik Alanda Dinin Yönetsel Kontrol İdeolojisine Dönüştürülmesi

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.5, pp.27-61, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kötülüğün Felsefesi Felsefi Tecrübede Kötülük Sorunu ve Kötülüğü Haklılaştırma Olarak Teodise

Asos Journal: The Journal of Academic Social Science, no.6, pp.155-182, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

İyi Bir İdeal Olarak Medeniyet Tasavvuru Süreç Medeniyeti

tabula rasa felsefe&teoloji, no.27, pp.21-35, 2014 (Other Refereed National Journals)

Kendini Bilme ve Sanat

Diyanet Aylık Dergi, no.275, pp.64-66, 2013 (National Non-Refereed Journal)

İkbal in Medeniyet İdeali Müslüman Medeniyet

Hece Dergisi, no.193, pp.226-247, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Küçük Mecmua Üzerine Genel Bir İnceleme

Türk Yurdu Dergisi, vol.32, no.302, pp.62-67, 2012 (Other Refereed National Journals)

Aydınlanma Sorunu ve Ekolojik Tehlike Adına Bugüne Çözüm

tabula rasa felsefe&teoloji, pp.114-124, 2012 (Other Refereed National Journals)

Gazali ve Tamamlayıcı Ahlak Felsefesi

Diyanet İlmi Dergi, vol.47, no.3, pp.71-92, 2011 (Other Refereed National Journals)

Feuerbach ın Din Felsefesi

tabula rasa -felsefe&teoloji- Dergisi, vol.6, no.17, pp.71-86, 2006 (Other Refereed National Journals)

Çatışmalar Çağı Din Bilim İlişkisi

SDÜ Sosyal Bilimler Entitüsü Dergisi, vol.2, pp.72-87, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Düşünürü Mehmet Şemsettin Günaltay’ın Düşüncesinde Din-Ahlak İlişkisi: Din Ahlakî Erdem Midir?

Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 23 - 25 November 2018, pp.449-460

Müslüman Arap Dünyasında Bilgin Yoksunluğu İbn Halduncu Paradigma

Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu (Hitit Üniversitesi/Çorum), Çorum, Turkey, 1 - 03 November 2013, pp.459-483

Politik Alanda Dinin Yönetsel Kontrol İdeolojisine Dönüştürülmesi

II. Teoloji Sempozyumu (Düşünbil Dergisi/Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara), Ankara, Turkey, 25 - 26 October 2014

Muhammed İkbal in Din Felsefesinde İnsan olma Kavrayışı ve Dinî Tecrübe

Uluslararası Üç Ülke Üç Düşünür: Mehmet Akif Ersoy, Muhammed İkbal, Bahtiyar Vahapzade Sempozyumu (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur), Burdur, Turkey, 15 - 18 October 2014

Süreklilik ve Değişim Gerçekliğinde Muhammed İkbal in Dinamik Din Anlayışı

II. Uluslararası Davraz Kongresi (Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta), Isparta, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.2207-2232

Books & Book Chapters