Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kendini Bilme ve Sanat

Diyanet Aylık Dergi , no.275, pp.64-66, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

İkbal in Medeniyet İdeali Müslüman Medeniyet

Hece Dergisi , no.193, pp.226-247, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Küçük Mecmua Üzerine Genel Bir İnceleme

Türk Yurdu Dergisi , vol.32, no.302, pp.62-67, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Gazali ve Tamamlayıcı Ahlak Felsefesi

Diyanet İlmi Dergi , vol.47, no.3, pp.71-92, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Feuerbach ın Din Felsefesi

tabula rasa -felsefe&teoloji- Dergisi , vol.6, no.17, pp.71-86, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Düşünürü Mehmet Şemsettin Günaltay’ın Düşüncesinde Din-Ahlak İlişkisi: Din Ahlakî Erdem Midir?

Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 23 - 25 November 2018, pp.449-460

Müslüman Arap Dünyasında Bilgin Yoksunluğu İbn Halduncu Paradigma

Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu (Hitit Üniversitesi/Çorum), Çorum, Turkey, 1 - 03 November 2013, pp.459-483

Politik Alanda Dinin Yönetsel Kontrol İdeolojisine Dönüştürülmesi

II. Teoloji Sempozyumu (Düşünbil Dergisi/Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara), Ankara, Turkey, 25 - 26 October 2014

Muhammed İkbal in Din Felsefesinde İnsan olma Kavrayışı ve Dinî Tecrübe

Uluslararası Üç Ülke Üç Düşünür: Mehmet Akif Ersoy, Muhammed İkbal, Bahtiyar Vahapzade Sempozyumu (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur), Burdur, Turkey, 15 - 18 October 2014

Süreklilik ve Değişim Gerçekliğinde Muhammed İkbal in Dinamik Din Anlayışı

II. Uluslararası Davraz Kongresi (Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta), Isparta, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.2207-2232

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

21

Project

2