Education Information

Education Information

 • 2013 - 2017 Doctorate

  Gazi University, Tıp Fakültesi (Sözleşmeli), Moda Tasarımı Anabilim Dalı, Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Halic University, Instıtute Of Socıal Scıences, Tekstil Ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Gazi University, Mesleki Eğitim Fakültesi, Moda Tasarımı Eğitimi Anabilim Dalı, Moda Tasarımı Öğretmenliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  1923 Mübadelesinde Yunanistan'a Göç Edenlerin Giyim-Kuşam Özellikleri Sustainable Development

  Gazi University, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Moda Tasarımı Anabilim Dalı

 • 2012 Postgraduate

  Geleneksel Türk El Dokumalarından Rize Bezi'nin (Feretiko) Süsleme Teknikleri ile Giysiye Uyarlanması

  Halic University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tekstil Ve Moda Tasarımı Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English