Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2014 - Continues Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

    Advisory Committee Member