Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The Acute Effect of Sprint Swimming Performance on Lactate, Glucose, Spo2 and Pulse Values in Elite Male Triathlonists

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY, vol.9, no.7, pp.101-106, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Investigation the Correlation of Leg Volume with Anaerobic Power and Dynamic Balance

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY, vol.9, no.6, pp.33-41, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Plyometrik Antrenmanların Çabukluk, Dikey Sıçrama ve Durarak Uzun Atlama Performansı Üzerine Etkisi

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.36-44, 2020 (Other Refereed National Journals)

Bacak Hacmi ile 50 m Serbest Stil Yüzme Performansı Arasındaki İlişki

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.53-62, 2020 (Other Refereed National Journals)

Investigation of the Effect of 8-Week Reformer Pilates Exercise on Flexibility, Heart Rate and Glucose Levels in Sedentary Women

Asian Journal of Education and Training, vol.6, no.2, pp.226-230, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Atletizmin Farklı Branşlarındaki 12-14 Yaş Erkek Atletlerin Bazı Motorik ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.22, no.1, pp.64-74, 2020 (Other Refereed National Journals)

EFFECTS OF PERİODİC TRAİNİNG ON ANTHROPOMETRİC, PHYSİOLOGİCAL AND BİO-MOTORİC DEVELOPMENT CHARACTERİSTİCS OF ELİTE SWİMMERS İN 12-15 AGE GROUPS

European Journal of Physical Education and Sport Science, vol.4, no.4, pp.65-81, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

INVESTIGATION OF THE RELATION OF THE LEG VOLUME TO THE ANAEROBIC POWER VALUES IN THE ELITE SWIMMERS

European Journal of Physical Education and Sport Science, vol.4, no.4, pp.57-64, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Interval Sprint Trainings on Lactate Level and Heart Rate in Elite Swimmers

Journal of Human Sciences, vol.14, no.2, pp.1435-1440, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MTB BİSİKLETÇİLERİ İLE YÜZÜCÜLERİN ANAEROBİK KAPASİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

4. ULUSLARARASI AVRASYA SPOR, EĞİTİM VE TOPLUM KONGRESİ, Denizli, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.222-230

Yol ve Dağ Bisikletçilerinin Müsabaka Ortamında Nabız ve Kalori Değerlerinin Karşılaştırılması

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2019, pp.169-175 Sustainable Development

Bisikletçilere Uygulanan Yüksek Yoğunluklu İnterval Antrenmanlarının Performansa Etkisinin İncelenmesi

11. Uluslararası Spor Camiası Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2019, pp.17

Dinamik ve Statik Germe Egzersizlerinin Elit Erkek Hentbolcuların Sürat Performansına Akut Etkisi

DÜNYA SPOR BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Manisa, Turkey, 23 - 26 November 2017, pp.433

Bacak Hacminin Yüzme Egzersizi Sonrası Oluşan Kas Hasarına Etkisinin İncelenmesi

DÜNYA SPOR BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Manisa, Turkey, 23 - 26 November 2017, pp.408-410

ANAEROBIK GÜCÜN YÜZME EGZERSIZI SONRASI OLUŞAN KAS HASARINA ETKISININ İNCELENMESİ

II. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Antalya, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.88-89

Dinamik ve Statik Germe Egzersizlerinin Elit Erkek Hentbolcuların Kuvvet Özelliğine Akut Etkisi

15. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.582-584

Elit Yüzücülerdeki Bacak Hacminin Anaerobik Güç Değerleri ile İlişkisinin İncelenmesi

2. ULUSLARARASI SPOR, EĞİTİM VE TOPLUM KONGRESİ, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.3-5

Dinamik ve Statik Germe Egzersizlerinin Elit Erkek Hentbolcularin Esneklik ÖzelliğineAkut Etkisi

2nd International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.36

Books & Book Chapters

VÜCUT GELİŞTİRMEDE BÖLGELERE GÖRE TEMEL HAREKETLER

in: BİLİM VE SAĞLIK AÇISINDAN VÜCUT GELİŞTİRME, İbrahim Kubilay TÜRKAY, Editor, AKADEMİSYEN KİTAPEVİ, Ankara, pp.107-124, 2020

SUDA CAN KURTARMA TEKNİKLERİ

in: PARAMEDİKLER İÇİN FİZİKSEL UYGUNLUK, BESLENME,SPOR VE EGZERSİZ, Salih ÖZEN, Aslı TOK ÖZEN, Barış BAYDEMİR, Hüseyin Özden YURDAKUL, Editor, HEDEF YAYINCILIK VE MÜHENDİSLİK, Ankara, pp.144-153, 2020

SU İÇİ FİZİK TEDAVİ EGZERSİZLERİ, YÜZME VE VÜCUT GELİŞTİRME

in: BİLİM VE SAĞLIK AÇISINDAN VÜCUT GELİŞTİRME, İbrahim Kubilay TÜRKAY, Editor, AKADEMİSYEN KİTAPEVİ, Ankara, pp.81-106, 2020

Yüzücü Sakatlıkları ve Korunma

in: YÜZME SPORUNA BİLİMSEL BAKIŞ, Bülent TURNA, Editor, AKADEMİSYEN KİTAPEVİ, Ankara, pp.75-90, 2020

Dönemlik Antrenmanların Bazı Özelliklere Etkisi

Lap Lambert Academic Publishing, Riga, 2019