Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Osmanlı Dönemi Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük Fikir Akımları ve Din

Dini Araştırmalar, vol.22, no.56, pp.463-488, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de İş Kazaları ve Kader Anlayışı Üzerine Tipolojik Bir Araştırma: İş Kazaları ve Kader Ölçeği

Turkish Studies Comparative Religious Studies, vol.14, no.4, pp.591-602, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

SOSYOLOJİK METODOLOJİNİN ONTOLOJİK VE EPİSTEMOLOJİK TEMELLERİ

Turkish Studies, vol.13, no.2, pp.49-70, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

MODERNİZMİN PARAMETRELERİ BAĞLAMINDA KAMUSAL ALAN VE DİN

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.22, pp.79-97, 2015 (Other Refereed National Journals)

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

İslami Araştırmalar Dergisi, pp.12-25, 2011 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Din Sosyolojisinin Araştırma Alanından ve Bilimler Tasnifindeki Yerinden Kaynaklanan Sorunları

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.1-14, 2011 (Other Refereed National Journals)

Türk Din Sosyolojisinde Batı Eksenli Sosyoloji Geleneğinin Yönlendirici Etkisi

Dini Araştırmalar Dergisi, pp.21-29, 2011 (Other Refereed National Journals)

Anthony Giddens ın Sosyal Teorisi ve Metodolojisi Üzerine Bir Değerlendirme

Hikmet Yurdu Dergisi, pp.11-24, 2011 (Other Refereed National Journals)

Dindarlığa Yüklenen Anlamlar Üniversite Öğrencileri Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.47-62, 2010 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Yönetim Sisteminde Şeyhülislamlık Kurumu Sosyolojik Bir Çözümleme

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.81-101, 2005 (Other Refereed National Journals)

Dindarlığa Etki Eden Faktörler

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.63-83, 2005 (Other Refereed National Journals)

Din Sosyolojisi Öğretimi Problemler ve Çözüm Önerileri

Tabula Rasa, pp.4-15, 2005 (Other Refereed National Journals)

Türk Sosyolojisinde Yerlici Milli Bir Çizgi Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, no.149, pp.147-156, 2004 (Other Refereed National Journals)

Işık Doğudan Gelir Cemil Meriç e Göre Doğu Toplumları ve Din

Tabula rasa, pp.67-81, 2004 (Other Refereed National Journals)

Dinin Sosyolojik Tanımı Problemi Üzerine Bir Değerlendirme

Dini Araştırmalar Dergisi, pp.199-205, 2003 (Other Refereed National Journals)

Dindarlık Ölçeği Dini Tutumlar Üzerine Bir Araştırma

Tabula rasa, no.8, pp.239-247, 2003 (Other Refereed National Journals)

TANZİMAT VE BATILILAŞMA HAREKETLERİNE SOSYOLOJİK BİR YAKLAŞIM

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, no.7, pp.87-94, 2002 (Other Refereed National Journals)

Fildişi Kulenin Sakinleri Türk Aydını

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, no.185, pp.14-16, 2002 (Other Refereed National Journals)

Cemil Meriç in Sosyoloji Anlayışı

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.119-129, 2001 (Other Refereed National Journals)

Cemil Meriç e Göre İdeolojiler Karşısında Türk Toplumu

Dini Araştırmalar Dergisi, pp.7-22, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anlayıcı Sosyal Bilim Geleneği: W. Dilthey ve H. Ricket

IV. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, Burdur, Turkey, 5 - 06 December 2019, pp.411-419

Anlayıcı Sosyal Bilim Geleneği: M. Weber

IV. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, Burdur, Turkey, 5 - 06 December 2019, pp.420-429

Nasıl Bir Sosyoloji?

17. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 October - 01 November 2019, pp.369-375

Nasıl Bir Dindarlık? Ya Da Din Bizden Ne İster?

17. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 October - 01 November 2019, pp.363-368

Sosyolojinin Kurucu Geleneği:Pozitivizm

9. Uluslararası Çin’xxden Adriyatik’xxe Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 March 2019, pp.148-156

Sosyal Bilimlerin İç-Ötekisi: Anlayıcı Sosyoloji

9. Uluslararası Çin’xxden Adriyatik’xxe Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 March 2019, pp.157-167

SOSYAL BİLİM PARADİGMALARI BAĞLAMINDA SOSYOLOJİKKURAMLARIN METODOLOJİK YÖNELİMLERİ

7. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 11-14 Ekim 2018 BAKÜ - AZERBAYCAN, Baku, Azerbaijan, 11 - 14 October 2018, pp.39-48

SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE KULLANIMINA YÖNELİK SORUNLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

7. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 11-14 Ekim 2018 BAKÜ - AZERBAYCAN, Baku, Azerbaijan, 11 - 14 October 2018, pp.23-38

SOSYO-KÜLTÜREL BAĞLAMDA EŞ’ARİLİK: EŞ’ARİLİĞİ SOSYOLOJİK OKUMAK

V. ULUSLARARASI ŞEYH ŞA’BAN-I VELÎ SEMPOZYUMU -EŞ’ARÎLİK-, Kastamonu, Turkey, 4 - 06 May 2018, pp.688-699

Bilgi Toplumunda Geleneksel Bilgi Toplumu

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.43

HÜKÜMLÜLERDE DİNİ DEĞERLER

ULUSLARARASI DEĞERLER VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU-II, İstanbul, Turkey, 16 - 18 November 2012, pp.865-878

TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞME BAĞLAMINDA DİNİ DEĞERLER SEMBOL SİMGE RETORİK KURUM VE FENOMENLER

ULUSLARARASI İNSANİ DEĞERLERİN YENİDEN İNŞASI SEMPOZYUMU, 19 - 21 June 2014, pp.181-208

Türkiye de Dindarlık Algıları

IV. Din Şurası, 12 - 16 October 2009, pp.293-311

Books & Book Chapters

Cemil Meriç Düşüncesinde Din

in: Bilinmeyen Yönleriyle Cemil Meriç, ÖZDEMİR MEHMET ÇAĞATAY, Editor, Altınordu, Ankara, pp.175-208, 2018

SOSYOLOJİK DİN TANIMLARI

in: DİN SOSYOLOJİSİ, NİYAZİ AKYÜZ-İHSAN ÇAPÇIOĞLU, Editor, GRAFİKER, Ankara, pp.37-47, 2012

Din ve Toplum Karşısında Cemil Meriç

Artus Yayınları, İstanbul, 2007

DİNDARLIĞIN KRİTERLERİ ÜZERİNE TİPOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

in: Dindarlığın Sosyo Psikolojisi, ÜNVER GÜNAY-CELALEDDİN ÇELİK, Editor, Karahan Kitabevi, Adana, pp.175-206, 2006

Türk Halkının Gözüyle Diyanet

İz Yayıncılık, İstanbul, 2002