Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The efficiency of oxerutin on apoptosis and kidney function in rats with renal ischemia reperfusion injury

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.28, no.3, pp.344-351, 2022 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Cartilaginous choristomas in tonsillectomy specimen: A prospective analysis

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, vol.122, pp.191-195, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Protective role of adrenomedullin in heterotopic ovarian transplant

CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS & GYNECOLOGY, vol.44, no.5, pp.686-690, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Expression of NGF, GDNF and MMP-9 in prostate carcinoma

PATHOLOGY RESEARCH AND PRACTICE, vol.213, no.5, pp.483-489, 2017 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Surgical staging of low-risk Stage IA endometrioid endometrial cancers

EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY, vol.38, no.1, pp.80-84, 2017 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Granulosa cell tumor and concurrent endometrial cancer with F-18-FDG uptake

HELLENIC JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE, vol.17, no.2, pp.153-155, 2014 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

Identification of the concentration of iodopovidone pleurodesis in rats for the maximal effectiveness

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.21, no.3, pp.737-742, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Teratoma of Sigmoid Colon Mimicking Ovarian Cystic Lesion: Case Report

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.32, no.4, pp.1147-1150, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Tumor budding in colorectal carcinomas Kolorektal karsinomlarda tümör tomurcuklanmasi

Turk Patoloji Dergisi/Turkish Journal of Pathology, vol.28, no.1, pp.61-66, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier identifier

Duodenojejunal invagination caused by small bowel metastasis of renal cell carcinoma

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, vol.22, no.3, pp.355-357, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Pulmonary carcinosarcoma: a case report.

Turk patoloji dergisi, vol.27, pp.68-72, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Tumor budding in colorectal carcinomas

VIRCHOWS ARCHIV, vol.451, no.2, pp.323, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Meme Kanserinde Moleküler Alt Tiplerin Klinikopatolojik Özelliklerle İlişkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.160-165, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Endometriosis within the inguinal hernia sac

Turkish Journal of Surgery, vol.36, no.1, pp.113-116, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Effects of Platelet-Rich Plasma (PRP) on Wound Healing in Nasal Mucosa

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.26, no.4, pp.408-411, 2019 (Other Refereed National Journals)

A rare breast tumor: primary neuroendocrine carcinoma

TURKISH JOURNAL OF SURGERY, vol.35, no.3, pp.236-240, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

A rare breast tumor: Primary neuroendocrin carcinoma

Turkish Journal of Surgery, vol.35, no.3, pp.236-240, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Intramuscular Myxoma İntramusküler Miksoma

Medicine Science, vol.5, no.2, pp.676-682, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Recurrent Eccrine Porocarcinoma A Case Report

British Journal of Medicine and Medical Research, vol.13, no.9, pp.1-5, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Peripheral giant cell granuloma Report of two cases

Journal of Oral and Maxillofacial Radiology, vol.3, no.1, pp.59-60, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Oral fibrolipoma A rare case report

Journal of Oral and Maxillofacial Radiology, vol.3, no.1, pp.16-17, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Testis Tümörleri 5 Yıllık Olgu Serisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.21, no.3, pp.88-92, 2014 (Other Refereed National Journals)

Lafora Hastalığı ve Oksipital Lob Nöbetleri Olgu Sunumu

Türkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, vol.23, no.1, pp.36-39, 2014 (Other Refereed National Journals)

Primer testis lenfomaları beş olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.20, no.4, pp.149-154, 2013 (Other Refereed National Journals)

Prostat İğne Biyopsisi ve Radikal Prostatektomi Materyallerinde Gleason Skorlarının Karşılaştırılması

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.20, no.3, pp.93-98, 2013 (Other Refereed National Journals)

Progresif Simetrik Eritrokeratoderma Olgusu

Türkiye Klinikleri Journal of Dermatology, vol.22, no.3, pp.195-198, 2012 (Other Refereed National Journals)

Jejunumda Heterotopik Pankreas Bir Olgu Sunumu

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.18, no.3, pp.100-103, 2011 (Other Refereed National Journals)

Renal Anjiomyolipom İki Olgu Sunumu

Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Dergisi, vol.2, no.2, pp.4-8, 2010 (Other Refereed National Journals)

RENAL ANJİOMYOLİPOM İKİ OLGU SUNUMU

Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Dergisi, vol.2, no.2, pp.4-8, 2010 (Other Refereed National Journals)

Primer Akciğer Tümörlerinde Prebronkoskopik ve Postbronkoskopik Balgam Sitolojileri

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.12-16, 2008 (Other Refereed National Journals)

Üreterin Nefrojenik Adenomu Bir Olgu Sunumu

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.14, no.3, pp.30-32, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Verrucous Carcinoma and Focal Pigmented Lesion of Oral Mucosa: A Case Report

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı, 13 - 15 April 2017

MAKSİLLER OSTEOMA: BİR OLGU RAPORU

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ 2. ULUSLARARASI KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 April 2017

Maksillar Osteoma: A Case Report

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı, 13 - 15 April 2017

Oral Mukozada Verrüköz Karsinoma Ve Fokal Pigmente Lezyon: Olgu Sunumu.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi “7. Bilimsel Toplantısı., 13 - 15 April 2017

Pankreasta Lenfoepitelyal Kist Olgu Sunumu

26. Ulusal Patoloji ve 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Turkey, 2 - 06 November 2016

Tip 1 ve Tip 2 Endometrial Kanserlerde Adrenomedullin ve Bcl 2 Ekspresyonu

26. Ulusal Patoloji ve 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2016 Sustainable Development

Nadir Bir Tümör Safra Kesesi Karsinosarkomu

26. Ulusal Patoloji ve 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Turkey, 2 - 06 November 2016

İnguinal Herni Kesesinde Endometriozis

20. Ulusal Cerrahi Kongresi 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Turkey, 13 - 17 April 2016

Nüks Ekrin Porokarsinom Olgu Sunumu

20. Ulusal Cerrahi Kongresi 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Turkey, 13 - 17 April 2016

2007 2015 Uterus Korpus Maligniteleri Arşivi 8 Yıllık Deneyimimiz

25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Turkey, 14 - 17 October 2015

2010 2015 İnvaziv Meme Kanseri Olgularının Dökümü 5 Yıllık Deneyimimiz

25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Turkey, 14 - 17 October 2015 Sustainable Development

İmmunhistokimyasal Adrenomedullin ve Bcl 2 ekspresyonunun tip 1 endometrial adenokarsinom gelişmesindeki rolü

25. Ulusal Patoloji Kongresi, 6. Sitopatoloji Kongresi, 14-17 Ekim 2015, Bursa., Bursa, Turkey, 14 - 17 October 2015

2007 2015 Over Tümörleri Arşivi 8 Yıllık Deneyimimiz

25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Turkey, 14 - 17 October 2015

Mesanenin Primer Küçük Hücreli Karsinomu

25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Turkey, 14 - 17 October 2015

Meme Kanserinde Moleküler Alttiplerin Klinikopatolojik Özelliklerle İlişkisi

25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Turkey, 14 - 17 October 2015 Sustainable Development

Peripheral giant cell granuloma Report of two cases

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılımlı Kongresi, Turkey, 17 - 19 April 2015, vol.3, pp.59-60

Oral Fibrolipoma A Rare Case Report

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılımlı Kongresi, Turkey, 17 - 19 April 2015, vol.3, pp.16-17

Lymphangioma circumscriptum of penis in an adult patient case report

10th Eurasian Andrology Summit and 17th ESSM Joint Meeting, 5 - 07 February 2015

Bartholin Bezinin Nodüler Hiperplazisi Olgu Sunumu

22. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 7 - 11 November 2012, vol.28, pp.154

Primer Testis Lenfomaları 5 Olgu Sunumu

22. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 7 - 11 November 2012, vol.28, pp.285-286

Servikste Granülositik Sarkom Bir Olgu Sunumu

22. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 7 - 11 November 2012, vol.28, pp.184

Testis Tümörleri 5 Yıllık Olgu Serisi

22. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 7 - 11 November 2012, vol.28, pp.285

Sigmoid Kolonda Matür Kistik Teratom Bir Olgu Sunumu

20. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 29 September - 03 October 2010, vol.26, pp.188

Memede Epidermal İnklüzyon Kisti Bir olgu Sunumu

20. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 29 September - 03 October 2010, vol.26, pp.147

Renal Anjiomyolipom İki Olgu Sunumu

20. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 29 September - 03 October 2010, vol.26, pp.164

Pulmoner Karsinosarkom Bir Olgu Sunumu

TÜSAD 31. Ulusal Kongresi, Turkey, 17 - 21 October 2009, vol.11, pp.48

Jejunumda Heterotopik Pankreas Bir Olgu Sunumu

19. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 7 - 11 October 2009, vol.25, pp.61

Melanozis Koli ve Tübüler Adenom Birlikteliği Bir Olgu Sunumu

19. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 7 - 11 October 2009, vol.25, pp.70

Granülomatöz Mastit

18. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 25 - 29 October 2008

Ectodermal Dysplasia A Case Report

17. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 8 - 13 September 2007

Tumor Budding in Colorectal Carcinomas

21st European Congress of Pathology, Turkey, 8 - 13 September 2007, vol.451, pp.323

Cancer incidence in the city of Isparta

17. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 8 - 13 September 2007 Sustainable Development