Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2015 - 2018 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

    Editor