Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kentsel Mekanda Kadınların Yaşadığı Suç Korkusu Üzerine Bir Araştırma

Coğrafya dergisi (e-dergi), vol.41, pp.45-60, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Yerli Turistlerin Salda Gölü’ne Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Turizm Akademik Dergisi, vol.7, no.1, pp.97-115, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Kentin Hücresel Boyutu: Bağcılar (İstanbul) Üzerine Bir Deneme

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, no.39, pp.99-109, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Salda Gölü ve Çevresinin Turizm Potansiyeli Ve Yeşilova İlçesi’nin Sosyo-Ekonomik Yapısına Etkisi

Süleyman Demirel Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.47, pp.40-63, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

The Cellular Dimension of the City: An Essay on Bagcilar (Istanbul)

JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, no.39, pp.99-109, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Evaluation of Industrialization Effects on Urbanization and Heat Island Formation Using Remote Sensing Technologies; A Case of Istanbul Bağcılar District

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.44, pp.1-13, 2018 (International Refereed University Journal)

Evaluation of Industrialization Effects on Urbanization and Heat Island Formation Using Remote Sensing Technologies A Case of Istanbul Bağcılar District

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Almanya’da Suçun Coğrafi Açıklaması: Suçluluk, Göçmenlik ve Mekânsallık

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.43, pp.16-45, 2018 (International Refereed University Journal)

The Structure, Development and Spatial Distribution of Industrial Activities in Turkey

Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, vol.31, no.4, pp.52-70, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Structure, Development and Spatial Distribution of Industrial Activities in Turkey

Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, vol.31, no.4, pp.52-70, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Spatial Structure and Distribution of Manufacturing Industriesin the Greater Accra Region of Ghana

Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, vol.31, no.4, pp.71-82, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kadın Suçluluğu Üzerine Bir Araştırma: Mardin ve Antalya Kapalı Cezaevleri Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.41, pp.197-212, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Suicide in Turkey: its changes and regional differences

BULLETIN OF GEOGRAPHY-SOCIO-ECONOMIC SERIES, vol.35, no.35, pp.123-143, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

The Structure, Development and Spatial Distribution of Industrial Activities in Turkey

PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMYSLU POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO-STUDIES OF THE INDUSTRIAL GEOGRAPHY COMMISSION OF THE POLISH GEOGRAPHICAL SOCIETY, vol.31, no.4, pp.52-70, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Spatial Structure and Distribution of Manufacturing Industries in the Greater Accra Region of Ghana

PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMYSLU POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO-STUDIES OF THE INDUSTRIAL GEOGRAPHY COMMISSION OF THE POLISH GEOGRAPHICAL SOCIETY, vol.31, no.4, pp.71-82, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Urban Crime Distribution in Isparta (Turkey):A Location Quotient Analysis

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, no.10, pp.7-23, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

ILLEGAL MINING AS THREAT TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN GHANA A POLITICAL ECOLOGY APPROACH

Journal of World of Turks, vol.8, no.3, pp.173-192, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Migration Intentions of International Students in Turkey A Case Study of African Students at Süleyman Demirel University

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.38, no.38, pp.227-250, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE DEVELOPMENT OF MUSEOLOGY IN TURKEY A SPATIAL ANALYSIS OF MUSEUMS AND THEIR CONTRIBUTION TO TOURISM IN TURKEY

AlmaTourism Journal of Tourism,Culture and Territorial Development, vol.7, no.13, pp.1-22, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Bir Davranışsal Coğrafya Çalışması Isparta Şehri Örneğinde Uluslararası Öğrencilerin Kentsel Mekân Algısı

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.36, no.1, pp.1-22, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Large scale industrial enterprises in Turkish industry: their structures, characteristics and spatial distribution

PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMYSLU POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO-STUDIES OF THE INDUSTRIAL GEOGRAPHY COMMISSION OF THE POLISH GEOGRAPHICAL SOCIETY, vol.29, no.1, pp.89-112, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Large scale industrial enterprises in Turkish industry their structures characteristics and spatial distribution

Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, vol.29, no.1, pp.89-112, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The development and structure of industry in the district of Ümraniye Istanbul

Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, vol.26, no.26, pp.207-223, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of Spatial Development in and Around the City of Isparta through Remote Sensing and Geographic Information Systems

Studies of the international geography commission of the polish geographical society, vol.22, pp.120-132, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fonksiyonel Açıdan Kars Şehri nde Hayvancılık

SDÜ Fen-Ed. Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, no.30, pp.297-312, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Kırsalında Suçlar ve Suçların Türlerine Göre Dagılısı 1997

Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi, vol.6, no.28, pp.403-431, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Yurtdışından Türkiye ye Kim Nereye Göç Ediyor

Journal of World of Turks, vol.5, no.1, pp.217-231, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Yurtdısından Türkiye ye Kim Nereye Göç Ediyor

Journal of World of Turks, vol.5, no.1, pp.217-231, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Winter Tourism of Davraz Mountain

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, vol.3, pp.58-69, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Bağcılar (İstanbul) İlçesinde Sanayinin Gelişimi ve Yapısı

SDÜ Fen-Ed. Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, pp.105-123, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Spatial Dispersion and Analysis of Urban Property Crime in Turkey

The Arab World Geographer, vol.13, no.1, pp.67-80, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Crimes and Crime Dispersion in Urban Areas in Turkey

BULLETIN OF GEOGRAPHY-SOCIO-ECONOMIC SERIES, vol.13, pp.59-76, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Crime and crime dispersion in urban areas in Turkey

Bulletin of Geography, Socio-Economic Series, vol.13, no.13, pp.59-76, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Dinar Şehri’nde Kuruluş, Gelişme, Nüfus ve Fonksiyonel Özellikler

SDÜ Fen-Ed.Fak. Sosyal Bilimler Derg., vol.19, pp.169-194, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kırsal Alanda Kamusal Hizmet Sunumlarındaki Dönüşümün Mekânsal Etkileri: Isparta İli Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2008, no.18, pp.195-214, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kırsal Alanda Kamusal Hizmet Sunumlarındaki Dönüşümün Mekansal Etkileri Isparta Örneği

SDU Fen-Ed. Fak, Sosyal Bil. Dergisi, vol.18, no.18, pp.205-220, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hamidâbât Kazası nda Nüfus 1831 1917

Fırat Üniv. Sos. Bil. Dergisi, vol.17, no.1, pp.45-64, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Isparta Şehrinde Sosyo-Ekonomik Yapı ve Gayrimüslimler

Atatürk Kültür Merkezi Erdem Dergisi, vol.45-46-47, pp.155-182, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Isparta İlinde Nüfus Gelişimi 1927 2000

SDU. Fen-Ed. Fak., Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.11, pp.89-111, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Isparta İlinde Sanayiinin Gelişimi ve Yapısı

Ankara Üniv. Tür.Coğr.Arş. ve Uyg. Mer. Coğrafi Bilimler Dergisi, vol.2, no.4, pp.87-104, 2004 (Other Refereed National Journals)

Ege Bölgesi'ndeki Barajlar ve Ekonomik Önemi

SDU. Fen-Ed. Fak., Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, pp.259-278, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tartışmalar Işığında Nükleer Enerji ve Türkiye de Nükleer Enerji Gerçeği

Ankara Üniv.Tür.Coğr.Arş.ve Uyg. Mer. Coğrafi Bilimler Dergisi, vol.1, no.2, pp.25-39, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Studies on The Evaluation of Third Age Tourist Behaviors: A Literature Review

11. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Erzurum, Turkey, 9 - 11 April 2021, pp.77-82 Creative Commons License Sustainable Development

Mekânın Mahkûmları: Covid-19 Karantina Süreci Yaşlıları Nasıl Etkiledi?

Senex: Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 30 - 31 October 2020, pp.12-13 Creative Commons License Sustainable Development

Yerli Turistlerin Salda Gölü’ne Yönelik GörüşlerininDeğerlendirilmesi

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.410-411

Salda Gölü’nün Turizm Potansiyeli ve Yeşilova İlçesinin Sosyo-ekonomik Yapısına Etkisi

I. Uluslararası İstanbul Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.531-534 Sustainable Development

Industrial relocation in the Bağcılar District (Istanbul)

33rd International Scientific Conference on “Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems”, 3 - 04 December 2017

Uneven distribution of manufacturing industries in Istanbul

33rd International Scientific Conference on “Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems”, 3 - 04 December 2017

BUILDING INFORMATION SYSTEM BY GIS: PRACTICE ON SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY BUILDING OF FACULTY OF ARTS SCIENCES

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONSIN GEOGRAPHY GEOSCIENCES, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017

Spatial Analysis of Industry in İstanbul (Turkey) Province

Twelfth Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences, 18 - 20 May 2017

The Development and Spatial Analysis of Tourism in Turkey.

12th Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Financeand Social Sciences (AP17Indonesia Conference), Jakarta, Indonesia, 18 - 20 May 2017

Spatial and Temporal Changes in Rural Crime Patterns in Isparta Province

Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017, 27 - 29 April 2017 Sustainable Development

İstanbul İlinde Tekstil Sanayi

International Congress of Eurasian Social Sciences, 6 - 08 April 2017

The scructure development and spatial distribution of industrial activities in Turkey

32. İnternational Scientific Conference, Krakow, Poland, 5 - 06 December 2016

The structure, development and spatial distribution of industrial activities in Turkey

32nd International Scientific Conference on “The Role of Industry and Services in Socio-economic Development of Spatial Systems, Krakow, Poland, 5 - 06 December 2016

CULTURAL TOURISM AND MUSEUMS THE DEVELOPMENT OF MUSEUMS IN TURKEY THEIR CONTRIBUTION TO TOURISM AND REGIONAL DIFFERENCES

2016 ANNUAL MEETING OF THE ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHERS (AAG), San-Francisco, Costa Rica, 29 March - 02 April 2016, pp.634

Cultural Tourısm And Museums The Development of Museums in Turkey Their Contribution to Tourism and Regional Differences

Annual Meeting of Association of American Geographers (AAG), San-Francisco, Costa Rica, 29 - 02 March 2016

The Development Structure and Spatial Distribution of Electric Electronic Industry in Turkey

31.International Scientific Conference International Determinants for the Development of Industry and Services, Krakow, Poland, 7 - 08 December 2015, vol.1

Suicide in Turkey: Its Growth and Regional Differences

Sixth Asian Conference on the Social Sciences, Art Center of Kobe, Kobe, Japan, 11 June 2015 - 14 June 2016 Sustainable Development

Developments, Spatial Distributions and Contributions of The Museums to Tourism in Turkey

Sixth Asian Conference on the Social Sciences, Art Center of Kobe, Kobe, Japan, 11 - 14 June 2015

Large-scale industrial enterprises in Turkish industry: their structures, characteristics and spatial distribution

30th Jubilee International Scientific Conference, Krakow, Poland, 1 - 02 December 2014

Divorce in Turkey Growth and Regional Disparities

Association of American Geographers (AAG) Annual Meeting 2014, 8 - 12 April 2014

The development and structure of industry in the district of Ümraniye-İstanbul

29. International Scientific Conference (Changes in the spatial strucure of industry and services under economic crisis conditions), Krakow, Poland, 2 - 03 December 2013

Afyonkarahisar İlinde Ekoturizme Yönelik Yerel Halkın Yaklaşımları

Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2013, vol.1

Fonksiyonel Açıdan Kars Şehri'nde Hayvancılık

3. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Antalya, Turkey, 10 - 12 June 2013

Antalya, Isparta ve Burdur İllerinde Kış Turizmi Potansiyeli

13 Mart 2013 BAKA Alternatif Turizm Çalıştayı, Burdur, Turkey, 13 March 2013

Who immigrated to Turkey, Where they migrate?

Turkish Migration in Europe: Projecting the Next 50 Years, Londra, United Kingdom, 7 - 09 December 2012

Analysis of spatial development in and around the city of Isparta through Remote Sensing and Geographic Information Systems

Main Theme of 28 th International Scientific Conference on “Industry and services in the development of knowledge-based economy, Krakow, Poland, 3 - 04 December 2012

Economic Benefits and Ecologic Cost in Davraz Mountain due to Tourism

Main Theme of 27th International Scientific Conference on "The effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems, Krakow, Poland, 5 - 06 December 2011 Sustainable Development

The Development and Structure of Industry in the District of Bağcılar, Istanbul

Main Theme of 27th International Scientific Conference on "The effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems, Krakow, Poland, 5 - 06 December 2011

Spatial Dispersion And Analysis Of Urban Crimes Of Security Committed Against Property In Turkey

4 th International Congress of the Islamic World Geographers(ICIWG2010), Zahedan, Iran, 14 - 16 April 2010 Sustainable Development

Türkiye'de Suçlar ve Mekansal Dağılışı

International Davraz Congress (On Social and Economical Issues Shaping The World's Future), Isparta, Turkey, 24 - 27 September 2009, pp.2564-2584 Sustainable Development

Endüstrileşmenin Tabiat Varlıkları Üzerindeki Etkileri ve Koruma Politikaları

SDÜ. 13 Mayıs 2008 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Politikaları: Disiplinlerarası Çalıştayı, Isparta, Turkey, 13 May 2008

Books & Book Chapters

Sürdürülebilir Kalkınma Düşüncesinde İhmal Edilen “ Yer ”: Türkiye’de Bölgesel Eşitsizlik ve Çözüm Mekanizması Olarak Kalkınma Ajansları

in: Sürdürülebilir Kalkınma ve Türkiye, Arslan F., Karadağ, A., Aksak, P, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.467-494, 2018

Suç Coğrafyası: Göreli Kavramsallaştırmadan Mekansal Yorumlamaya

in: Sosyal Coğrafya, Özgen, N., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.419-448, 2018

İstanbul İlinde Sanayi: Tarihsel Gelişim, Yapısal Değişim, Mekânsal Dönüşüm

in: Türkiye’de Bölgesel ve Mekânsal Dönüşümler, Kadir TEMURÇİN, Murat Ali DULUPÇU, Editor, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, pp.1-14, 2017

İstanbul İlinde Tekstil, Dokuma ve Giyim Sanayi: Yapısı, Özellikleri ve Dağılışı

in: Türkiye Coğrafyası Araştırmaları Prof. Dr. Mesut Elibüyük’xxe Armağan, Ferhat Aslan, Editor, Pegem Akademi Yayınları, 2017

Burdur Gölü Havzası Beşeri Coğrafyası

in: Burdur Gölü Monografisi, İskender Gülle, Yıldırım Atayeter, Editor, Burdur Belediyesi, 2016

Burdur İli Merkez İlçesinin Beşeri Coğrafya Özellikleri Etüdü

in: Burdur İli Merkez İlçesinin Coğrafi Etüdü, Kadir Temurçin, Editor, Ayrıntı Ofset, Burdur, 2014

Isparta İlinin Coğrafi Özellikleri

in: Geçmişten Günümüze Isparta, , Editor, Atatürk Kültür Merkezi, 2009

Isparta 2003

in: Ekonomi Bölümü, -, Editor, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2004