Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MİLLİ MÜCADELE’DE İNGİLTERE’NİN KÜRT POLİTİKASI VE BİNBAŞI NOEL

Kesit Akademi Dergisi, cilt.4, ss.131-141, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

LONDRA VE SAN REMO KONFERANSLARINDA “İSTANBUL VE BOĞAZLAR MANDASI TARTIŞMALARI

Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.115-124, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süleyman Demirel Döneminde (1965-1971) Üniversitelerde Fiziki Kapasitenin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.1, no.44, ss.26-39, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Süleyman Demirel Döneminde (1965-1971) Üniversitelerde Fiziki Kapasitenin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyet Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.26-39, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PARİS BARIŞ KONFERANSINDA SİYONİSTLERİN TALEPLERİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.298-306, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Siyasi Hayatında Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliğinin Yeri:1950-1954 Dönemi

Kesit Akademi Dergisi, ss.636-656, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TARİH ÖĞRETİMİNDE TARİH FELSEFESİNİN ETKİSİ

SOBİDER, ss.102-111, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İNGİLİZLERİN FİLİSTİN POLİTİKASI VE FİLİSTİN MANDASI

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Eenstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.65-78, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA IRAK TA ÇIKAN HİLLE İSYANLARINDA İNGİLİZLERİN RO

SOBİDER, cilt.3, ss.429-438, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İTALYAN SALDIRISINDA YUNANİSTAN A TÜRKİYE NİN YARDIMLARI 1940 1941

Süleyman Demirel Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.123-136, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı ABD İlişkileri

Atatürk Yolu Dergisi, ss.109-123, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA PİYANGOCULUK

SOBİDER-The Journal of Social Sciences, cilt.2, ss.467-481, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK SİYASETİNDE İTTİHATÇI - İTİLAFÇI CEPHELEŞMESİ VE GÜNÜMÜZE ETKİLERİ

SDU Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.41-54, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teşvik i Sanayi Kanunları ve Türkiye de Sanayileşmeye Etkileri

SDÜ FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.65-80, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PARİS BARIŞ KONFERANSINDA ERMENİLER VE KÜRTLER

Ortadoğu Araştırmaları Dergisi, cilt.8, ss.101-119, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet Fikrinin Öncüleri

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.69-78, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Irak ta Manda Yönetiminin Kurulması ve Atatürk Dönemi Türkiye Irak İlişkileri

Askeri Tarih Araştırmaları, cilt.5, ss.187-201, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Suriye'de Manda Yönetiminin Kurulması ve Türkiye'ye Etkileri

Ortadoğu Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.69-86, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sistem Yaklaşımı ve Atatürk

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.55-72, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Milli Mücadele Başlarında Türkiye’yi Bölme Gayretleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.53-64, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Milli Mücadelede Manda ve Himaye İsteyen Cemiyet ve Fırkalar

T.C. A.Ü. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi 80.Yıla Armağan, ss.253-308, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süleyman Demirel ve Üniversiteler

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.247-263, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

II. Osman'ın Hotin Seferi (1621)

OTAM - Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, ss.129-144, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzmir'in İşgalinden Sonra Osmanlı Devleti'nin Siyasi Durumu ve Mitingler (15 Mayıs - 3 Temmuz 1919)

Atatürk Haftası Armağanı, ss.23-39, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Plevne Savunması Hakkında Bir İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.41-50, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birinci Dünya Harbinde Hille İsyanları

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.16, ss.15-30, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büyük Devletlerin Osmanlı Devletine Karşı Takip Ettikleri Siyaset (1914-1918) II

Askeri Tarih Bülteni, ss.97-108, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuva-yı Milliye'nin Askeri Açıdan Etüdü

Atatürk Araştırma Dergisi, cilt.14, ss.979-1004, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büyük Devletlerin Osmanlı Devletine Karşı Takip Ettikleri Siyaset (1914-1918)

Askeri Tarih Bülteni, ss.41-60, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihi Gerçekler ve Uluslararası İlişkiler

Askeri Tarih Bülteni, ss.113-117, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MONDROS MÜTAREKESİ ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİNİN DURUMU(1918 YILI)

Askeri Tarih Bülteni, ss.62-79, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laiklik

Silahlı Kuvvetler Dergisi, ss.61-67, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Milli Mücadele Başlarında Türk-Rus İlişkileri

Askeri Tarih Bülteni, ss.24-33, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sömürgecilik ve Osmanlı Devleti'nin Son Yılları

Askeri Tarih Bülteni, ss.67-74, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SİVAS KONGRESİ ÖNCESİNDE MANDA VE HİMAYENİN"TÜRK BASININDA TARTIŞILMASI VE KOMUTANLARARASINDA YAZIŞMALAR

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, cilt.3, ss.187-211, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Milli Mücadele Yıllarında İngilizlerin Kürt Devleti Kurma Faaliyetleri

Türk Kültürü Dergisi, ss.163-169, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzurum Kongresi nin Yapıldığı Günlerde Manda ve Himaye Konusunda Komutanlar Arasında Yazışmalar ve Basında Tartışma lar

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.8, ss.397-407, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İngiliz mandası altında ürdün ve yeni mandacılık

Dünden Bugüne Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu (Meseleler-Öngörüler-Tedbirler-Teklifler) 28-30 Mayıs 2015, Elazığ Bildiriler, Elazığ, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.251-272

Tarih Öğretiminde Temel Etkenler

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences Odessa, Ukraine, Odesa, Ukrayna, 23 - 26 Ağustos 2017, ss.74

Tarih Öğretiminde Tarih Felsefesinin Rolü

2 nd Ineternational Conference on Lifelong Education and Leadership for All, Liepaja, Letonya, 21 - 23 Temmuz 2016, ss.24

İngiliz Mandası Altında Ürdün ve Yeni Mandacılık

Dünden Bugüne Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, no.27, ss.251-273

Türk Devletlerinde Demokratik Motifler

II. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2014, cilt.1, ss.683-703

TÜRK ROMEN İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ BİR ADIM: İKAMET, TİCARET VE DENİZCİLİK SÖZLEŞMESİ

Uluslararası Balkan Sempozyumu Bildirileri, Isparta, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2012, ss.587-594

Ekonomi Politikaları Demokrasiyi Engeller Mi?

Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2008, cilt.1, ss.211-224

ATATÜRK Dönemi Türk-Romen ilişkileri

Dokuzuncu Askeri Tarih Semineri, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2003, cilt.1, ss.509-517

Manda Sistemi ve Suriye ile Irak'ta Uygulanması

Birinci Ortadoğu Semineri, Elazığ, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2003, ss.57-86

Kara Ordusunda Subay Rütbeleri

Yedinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 1999, cilt.1, ss.391-404

San Francisco (San Fransisko) Konferansı ve Türkiye

Altıncı Askeri Tarih Semineri Bildirileri, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Ekim 1997, cilt.1, ss.210-233

Paris Konferansı Sırasında Ermenilerin Türkiye'yi Bölme ve Büyük Ermenistan Kurma Girişimleri

Beşinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Ekim 1995, cilt.1, ss.123-131

Kitap & Kitap Bölümleri

Main Factors in History Teaching

Research and Education, Arslan H, Duse Carmen Sonia, Icbay M. Ali, Editör, E-Bwn - Bialystok, Poland, Bialystok, ss.275-280, 2017