Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Artan Öğrenci Artan Kamu Harcaması Anlamına Gelir Mi? Türkiye’de Devlet Üniversiteleri Üzerine Bir Analiz

Üniversite Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.43-51, 2018 (Other Refereed National Journals)

Ulusal Devletlerde Yerel Yönetimler Harcama Desantralizasyonu Karşılaştırması: İspanya ve Türkiye Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, no.3, pp.855-875, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vergi-Harcama Paradoksu: Türkiye'de Belediyeler Üzerine Bir Araştırma"

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, vol.23, no.4, pp.17-31, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Piyasanın Çığlığı Yirmi Birinci Yüzyıl İktisadında Bir Dönüm Noktası Mı

Finans Politik&Ekonomik Yorumlar, vol.45, no.526, pp.8-15, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Katma Değer Vergisi ve Cari Denge İlişkisi: 2006Q1-2018Q4 Türkiye Örneği

IV.Uluslararası Stratejik veSosyal AraştırmalarSempozyumu, Burdur, Turkey, 5 - 06 December 2019, pp.89-90

Türkiye ve Seçilmiş OECD Ülkelerinde Toplam Vergi Yükünün Değerlendirilmesi

Innovation and Global Issues in Social Sciences III, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, vol.1, no.1, pp.568-577

GDP and Education Level Relationship: Panel Data Analysis on European Union Countries

Innovation and Global Issues in Social Sciences III, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, vol.1, no.1, pp.253-260 Sustainable Development

Ulusal Devletlerde Yerel Yönetim Bütçeleri: İspanya ve Türkiye Örneği

16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlaması Kongresi, Isparta, Turkey, 1 - 02 December 2016, pp.41