Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Effects of initial C/N ratio on organic matter degradation of composting of rose oil processing solid wastes

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.16, no.9, pp.5131-5140, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Co-composting of two-phase olive-mill pomace and poultry manure with tomato harvest stalks

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, vol.38, no.8, pp.923-932, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Composting of olive processing wastes and tomato stalks together with sewage sludge or dairy manure

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.13, no.5, pp.1207-1218, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Co-composting kinetics of rose processing waste with OFMSW

BIORESOURCE TECHNOLOGY, vol.99, no.14, pp.6143-6149, 2008 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Use of magnesit as a magnesium source for ammonium removal from leachate

JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.156, pp.619-623, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Anaerobic digestion and methane generation potential of rose residue in batch reactors

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, vol.39, no.4, pp.915-925, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Elma İşleme Atıklarının Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bertaraf Yöntemlerinin İncelenmesi

Bilge International Journal of Science and Technology Research, pp.98-108, 2018 (Other Refereed National Journals)

Composting Of Opium Poppy Processing Solid Waste With Poultry Manure

Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, vol.2, pp.675-688, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

COMPOSTING OF OPIUM POPPY PROCESSING SOLID WASTE WITH POULTRY MANURE: EFFECTS OF INITIAL C/N RATIO ON COMPOSTING LOSSES.

Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, vol.2, no.2, pp.675-688, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

COMPOSTING OF OPIUM POPPY PROCESSING SOLID WASTE WITH POULTRY MANURE: EFFECTS OF AIRFLOW RATE ON COMPOSTING LOSSES

SCIENTIFIC PAPERS-SERIES E-LAND RECLAMATION EARTH OBSERVATION & SURVEYING ENVIRONMENTAL ENGINEERING, vol.6, pp.23-30, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

DESIGN AND CONSTRUCTION OF A PILOT SCALE AERATED STATIC PILE COMPOSTING SYSTEMS

SCIENTIFIC PAPERS-SERIES E-LAND RECLAMATION EARTH OBSERVATION & SURVEYING ENVIRONMENTAL ENGINEERING, vol.6, pp.7-12, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Sulak Alanlarda Halkın Çevre Bilincinin Değerlendirilmesi: Işıklı Gölü Örneği

European Journal of Science and Technology, vol.1, no.1, pp.7-11, 2013 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Isparta’da Gülyağı Üretimi ve Gül Posasının Biyogaz Üretiminde Değerlendirilmesi

Biyoyakıt Dünyası, pp.60-64, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Antalya’da Katı Atık Bertaraf Yaklaşımı

Katı Atık ve Çevre, vol.64, pp.2-12, 2006 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Kompostlaştırma Esnasında Reaktör Profili Boyunca Su Muhtevası Dağılımı

Katı Atık ve Çevre, vol.55, pp.11-19, 2004 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Gül Posasından Biyogaz Üretimi ve Çevresel Önemi

Katı Atık ve Çevre, vol.52, pp.20-25, 2003 (Other Refereed National Journals)

Gül Posasının Kompostlaştırılmasına Gözenek Malzemesi ve Aşının Etkis

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, vol.2003, no.2, pp.93-102, 2003 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Isparta’da Gürültü Düzeyi Üzerine Trafik, Endüstri ve Ticari Faaliyetlerin Etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.70-79, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nar İşleme Atıklarının Özellikleri ve Bertaraf Stratejilerinin Belirlenmesi

Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, IMASCON 2018, 23 - 25 November 2018

Biofiltration of Ammonia Produced in Sewage Sludge Composting

International Conference on Science and Technology, ICONST, Prizren, Serbia And Montenegro, 5 - 09 September 2018

Determination Of Properties Of Apple Processing Waste And Investigation Of Appropriate Disposal Methods, , 5-9 September 2018

International Conference on Science and Technology, ICONST 2018, Prizren, Serbia And Montenegro, 5 - 09 September 2018, pp.824-834

Design And Construction Of A Pilot Scale Aerated Static Pile Composting Systems

International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, 8 - 10 June 2017

Pilot Ölçekli Bir Statik Yığın Kompostlama Tesisinde Havalandırma Sistemi (Air Conditioning System in A Pilot Scale Static Pile Composting Plant)

Türk - Alman Katı Atık Günleri, Young Researchers Forum, Resources Efficiency & Solid Waste Management, İzmir, Turkey, 26 - 29 May 2015, pp.1

Design and Construction of Fifteen-Automatically Controlled Laboratory Scaled Reactor Composting Systems

XXXVI &CIGR Section V Confrence Environmentally Friendly Agriculture and Forestry for Future Generations, Saint Petersburg, Russia, 26 - 28 May 2015, pp.1

Pilot Scale Aerated Static Pile Composting Plant

VI. Deutsch-Türkische Abfalltage (Türk - Alman Katı Atık Günleri), İzmir, Turkey, 26 - 29 May 2015

INVESTIGATION OF TEMPERATURE DISTRIBUTION AT REACTOR PROFILE DURING THE COMPOSTING OF SEWAGE SLUDGE WITH DIFFERENT MATERIALS

VI. Deutsch-Türkische Abfalltage (Türk - Alman Katı Atık Günleri), İzmir, Turkey, 26 - 29 May 2015

Evsel Organik Atıkların Bertarafında Alternatif Bir Yöntem: Evde Kompostlaştırma

4. Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, IWES 2012, İstanbul, Turkey, 15 - 16 November 2012, pp.99-104

Evsel Organik Atıkların Bertarafında Alternatif Bir Yönetim: Evde Kompostlaştırma

4. Atık Teknolojileri Sempoztumu ve Sergisi (4. IWES), İstanbul, Turkey, 15 - 16 November 2012

Evde kompostlaştırma işleminin uygulanabilirliğinin araştırılması

4. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, UKAY 2012, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2012

Evde Kompostlaştırma İşleminin Uygulanabilirliğinin Araştırılması

4. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY), Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2012

Petrol Endüstrisi Ürünlerinin Kıyı Terminallerine İletimi Sırasında Oluşan Atıkların Azaltımı

TÜRKAY Türkiye’xxde Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 17 June 2009 Sustainable Development

Isparta Yöresinden Kaynaklanan Gülyağı Atıksularının Kimyasal Olarak Arıtılabilirliği

Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 24 September 2005

Afyon Başmakçı Biyokütle Rezervinin Biyogaz Olarak Değerlendirilmesi

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 3 - 04 June 2005, pp.263-267

Su Bazlı Boya Atıksularının Arıtılması ve Tekrar Kullanılması

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 9 - 10 October 2003

Tekstil Boyahane Atıksularının Arıtımı

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV, Kocaeli, Turkey, 9 - 10 October 2003

Kinetic Analysis for Temperature vs Reaction Rate in Co-Composting of Rose Residue with OFMSW

12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Antalya, Turkey, 4 - 08 October 2003

Anaerobic Treatment of Wastewater from Rose Oil Manufacture

12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Antalya, Turkey, 4 - 08 October 2003 Sustainable Development

Investigation for Quality Parameters of Compost from Rose Residue and OFMSW

12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Antalya, Turkey, 4 - 08 October 2003

Gülyağı Sanayi Proses Atıkları Özelliklerinin Belirlenmesi

1.Ulusal Çevre Sorunları Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 16 - 18 October 2002

Aerobic Composting of Municipal Solid Wastes In İstanbul: Start-Up and Operational Experiences.

ISWA’xx 2002 Dünya Çevre Kongre ve Fuarı, İstanbul, Turkey, 8 - 12 July 2002, pp.1329-1336

Anaerobik Digestion of Residues From Rose Oil Production

ISWA’xx 2002 Dünya Çevre Kongre ve Fuarı, İstanbul, Turkey, 8 - 12 July 2002, pp.703-710

Isparta’da Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi

Ulusal Sanayi Çevre Sempozyumu ve Sergisi, Turkey, 25 - 27 April 2001

Isparta’da Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi-1996

IX. Mühendislik Sempozyumu, Isparta, Turkey, 29 - 31 May 1996