Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Between Traditional and Modern: Thermal Tourism in Turkey

ALTERNATIVE TOURISM IN TURKEY: ROLE, POTENTIAL DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY, vol.121, pp.109-124, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

A Neglected Issue in Tourism Research: Tourist Deaths (The Case Of Antalya)

International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), vol.42, pp.155-167, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de İç Turizm Hareketlerinin Tahmin Modellemesi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.8, no.2, pp.1113-1131, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türkiye’de Turizm Coğrafyası Araştırmalarında Disipliner İlişkinin Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi

Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol.18, no.3, pp.938-965, 2019 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Milli Parkçılığın Kısa Bir Hikâyesi: Yozgat Çamlığı Milli Parkı Örneği*

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.72, pp.21-34, 2019 (National Refreed University Journal)

Türkiye’de Milli Parkçılığın Kısa Bir Hikâyesi: Yozgat Çamlığı Milli Parkı Örneği*

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.72, pp.21-34, 2019 (National Refreed University Journal)

Türkiye’de Turizm Coğrafyası Araştırmaları: Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi

International Journal of Geography and Geography Education, no.39, pp.151-170, 2019 (Other Refereed National Journals)

Evaluation Of Domestic Tourism Movements in Turkey with Social Network Analysis

Turizm Akademik Dergisi, vol.5, no.1, pp.29-50, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye’de İç Turizm Hareketlerinin Sosyal Ağ Analizi İle İncelenmesi

Turizm Akademik Dergisi (Tourism Academic K-Journal-TOURAJ), vol.5, no.1, pp.29-50, 2018 (International Refereed University Journal)

Mardin’de Çekilen Dizi ve Filmlere Dönük Yerel Halkın Algısı

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.44-59, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Mardin’de Çekilen Dizi ve Filmlere Dönük Yerel Halkın Algısı

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.44-59, 2018 (International Refereed University Journal)

Domestic Tourism Development In Turkey and Analysis By Spatial Statistical Methods

Turizm Akademik Dergisi, vol.4, no.2, pp.1-18, 2017 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Spatial Structure and Distribution of Manufacturing Industriesin the Greater Accra Region of Ghana

Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, vol.31, no.4, pp.71-82, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Spatial Analysis of Accommodation Statistics by Province in Turkey

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.36, pp.83-96, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Türkiye’deki Konaklama İstatistiklerinin İllere Göre Mekânsal Analizi,

Marmara Coğrafya Dergisi, no.36, pp.83-96, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyo‐Mekânsal Boyutlarıyla Kentleşme ve Milli Park Etkileşimi: YozgatÇamlığı Milli Parkı Örneği

JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, vol.34, pp.23-38, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Suicide in Turkey: its changes and regional differences

BULLETIN OF GEOGRAPHY-SOCIO-ECONOMIC SERIES, vol.35, no.35, pp.123-143, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

İnanç Turizmine Yönelik Ziyaretçi Algılarının Demografik Farklılıklar Açısından İncelenmesi: Konya Mevlana Müzesi Örneği

AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER E-­DERGİSİ, no.59, pp.276-296, 2017 (International Refereed University Journal)

Spatial Structure and Distribution of Manufacturing Industries in the Greater Accra Region of Ghana

PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMYSLU POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO-STUDIES OF THE INDUSTRIAL GEOGRAPHY COMMISSION OF THE POLISH GEOGRAPHICAL SOCIETY, vol.31, no.4, pp.71-82, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

NEVŞEHİR İLİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNE YÖNELİK TURİZM TALEBİNİN ANALİZİ MODELLENMESİ VE TAHMİNLERİ

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.51-67, 2016 (Other Refereed National Journals)

Milli Parkların Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetlerde Sürdürülebilir Kullanımı: Isparta İli Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.39, pp.151-182, 2016 (Other Refereed National Journals)

ILLEGAL MINING AS THREAT TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN GHANA A POLITICAL ECOLOGY APPROACH

Journal of World of Turks, vol.8, no.3, pp.173-192, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Yabancı Turist Dağılımının Mekânsal Kümelenme Analizi

Journal of Recreation and Tourism Research, vol.3, no.3, pp.53-64, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

TÜRKİYE DE YABANCI TURİST DAĞILIMININ MEKÂNSAL KÜMELENME ANALİZİ

Journal of Recreation and Tourism Research, vol.3, no.3, pp.53-64, 2016 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

THE DEVELOPMENT OF MUSEOLOGY IN TURKEY A SPATIAL ANALYSIS OF MUSEUMS AND THEIR CONTRIBUTION TO TOURISM IN TURKEY

AlmaTourism Journal of Tourism,Culture and Territorial Development, vol.7, no.13, pp.1-22, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

TÜRKİYE DE YAZILI MEDYANIN TURİZME YAKLAŞIMI SORUN ÇOK İLGİ YOK

Journal of Recreation and Tourism Research, vol.3, no.2, pp.36-49, 2016 (Other Refereed National Journals)

Nevşehir İli Konaklama İşletmelerine Yönelik Turizm Talebinin Analizi Modellenmesi ve Tahminleri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Ve Yönetim Araştirmalari Dergisi, vol.5, no.2, pp.51-67, 2016 (Other Refereed National Journals)

Turizmin Sürdürülebilirliğine Yönelik Yabancı Turistlerin Algı ve Tutumları Marmaris Örneği

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.36, pp.139-166, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Antalya İli Turizminin Gelişimini Ve Etkilerini Yerel Halk Nasıl Değerlendirmektedir

Türk Coğrafya Dergisi, no.65, pp.35-45, 2015 (Other Refereed National Journals)

Turizmde Mekânsal Veri Analizi Tekniklerinin Kullanımı Türkiye de İlçelere Göre Konaklama Örneği

Journal of World of Turks, vol.7, no.2, pp.217-241, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Milli Parkların Sürdürülebilir Kullanımı ve Yönetim Planı Önerisi: Isparta İli Örneği

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.34, pp.173-190, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Contribution Of The Five Year Development Plans To Tourism In Turkey

Journal of Turkish Studies, vol.10, pp.587, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Afyonkarahisar İli Turizminin Türkiye Turizmindeki Yeri

Doğu Coğrafya Dergisi, no.32, pp.171-192, 2014 (Other Refereed National Journals)

Beypazarı Ankara Örneğinde Turizmin Ekonomik Toplumsal ve Çevresel Etkilerine Yerel Halkın Yaklaşımı

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.31, pp.133-154, 2014 (Other Refereed National Journals)

The Sustainable Usage of Geothermal Sources and Their Importance in Tourism in Afyonkarahisar

Journal of World of Turks, vol.6, no.1, pp.201-212, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONELFAALİYETLERDE KULLANIMI

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.29, pp.81-110, 2014 (Other Refereed National Journals)

Dünyada Değişen Müze Algısı Ekseninde Türkiye deki Müze Turizmine Bakış

Journal of Turkish Studies, vol.9, pp.345, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turizm Yönüyle Gelişmekte Olan Afyonkarahisar İlinde Turist Algısı Üzerine Bir Araştırma

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.27, pp.117-142, 2013 (Other Refereed National Journals)

Afyonkarahisar İlinin Turizm Gelişimi ve Çekicilikleri

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.1, pp.123-142, 2012 (Other Refereed National Journals)

Afyonkarahisar İlinde Jeotermal Enerji Kullanımı Ve Sorunları

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.25, pp.108-126, 2012 (Other Refereed National Journals)

Afyonkarahisar İlinde Alternatif Tarım Çalışmalarına Bir Örnek Jeotermal Seracılık

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.24, pp.382-402, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Temporal Change And Spatial Perspective of Traveling Abroad From Turkey

3rd International West Asia Congress of Tourism Research Congress (IWACT – 2019), Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, vol.3, pp.139-140

Türkiye’nin Dış Pasif Turizmi: Değişen Turizm Hareketliliği ve Turist Profili

20. Ulusal Turizm Kongresi, Eskişehir, Turkey, 16 - 19 October 2019, pp.580-586

Türkiye’den Turizm Amacıyla Yurtdışına Giden Kadınların SeyahatMotivasyonları

20. Ulusal Turizm Kongresi, Eskişehir, Turkey, 16 - 19 October 2019, pp.542-546

Türkiye’de Turist Ölümleri: Antalya İli Örneği

20. Ulusal Turizm Kongresi, Eskişehir, Turkey, 16 - 19 October 2019, pp.11-15

Türkiye’de Metalaşma Konusunda Hazırlanmış Olan Tezler: Bir Eleştirel Turizm Coğrafyası Çalışması

1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.468-469

Türkiye’den Yurt Dışına Olan Seyahatlerin Mekânsal Görünümü

1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.479-480

“Öteki”leştirilen Coğrafyalar: Yeniden Üretilen Müşterek Bir Olarak Göbekli Tepe

1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.473-474

İSTANBUL İLİ DIŞ TURİZM TALEBİNİN MODELLENMESİ VE TAHMİNİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.188-189

Modeling and Estimation of Foreign Tourism Demand for Istanbul: A Comparative Study

2nd International West Asia Congress of Tourism Research Congress, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, vol.2, pp.188-189 Sustainable Development

Rethinking Domestic Tourism Mobility in Turkey: Traditional / Modern Dilemma

2nd International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, vol.2, pp.190-191

Türkiye’de İç Turizme Yönelik Seyahatleri Yeniden Düşünmek: Geleneksel/Modern İkilemi

II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.190-191

Türkiye'de Bölgelerarası Göç-Seyahat İlişkisi

The Migration Conference 2018, Lizbon, Portugal, 26 - 28 June 2018, pp.226 Sustainable Development

Türkiye’de Turizme Yönelik Bölgelerarası Seyahatlerin Analizi

18. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.41

A National Park in the Pincer of Nature Conservation-Recreation-Urbanization: Yozgat Çamlışı National Park

6. International Congress on Current Debates in Social Science CUDES 2017, İstanbul, Turkey, 14 - 16 December 2017, pp.341

Sosyal Ağ Analizi İle Türkiye’de İç Turizm Hareketlerinin İncelenmesi

4. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Aydın, Turkey, 9 - 12 November 2017, pp.148-159

Mardin’de Çekilen Dizi Ve Filmlerin Yereldeki Yansımaları

18. Ulusal Turizm Kongresi, Mardin, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.935-941

A Study for Assessing the Recreation Potential of Yozgat Çamlığı National Park,

International Symposium on New Horizons in Forestry ISFOR-2017, Isparta, Turkey, 18 - 20 October 2017, pp.216

MİLLİ PARK SINIRLARI İÇİNDE YAŞAMAK: KOVADA GÖLÜ ve KIZILDAĞ MİLLİ PARKLARI ÖRNEĞİ

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.43-44

Kültür Turizmi Destinasyonu Olarak Gaziantep ili Turizm Talebinin Modellenmesi ve Tahmini.

6. Ulusal 2. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 14 July - 15 April 2017, vol.6, pp.456-468

The Development and Spatial Analysis of Tourism in Turkey.

12th Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Financeand Social Sciences (AP17Indonesia Conference), Jakarta, Indonesia, 18 - 20 May 2017

Spatial Analysis of Industry in İstanbul (Turkey) Province

Twelfth Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences, 18 - 20 May 2017

Helâl Turizm Çekim Ülkesi Olarak Malezya’nın Dış Turizm Talebinin Modellenmesi Ve Tahmini.

1. International Halal Tourism Congress, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2017, pp.714-725

Kültür Turizmi Destinasyonu Olarak Gaziantep İli Turizm Talebinin Modellenmesi ve Tahmini

VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 14 - 15 April 2017, vol.6, pp.456-468

CULTURAL TOURISM AND MUSEUMS THE DEVELOPMENT OF MUSEUMS IN TURKEY THEIR CONTRIBUTION TO TOURISM AND REGIONAL DIFFERENCES

2016 ANNUAL MEETING OF THE ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHERS (AAG), San-Francisco, Costa Rica, 29 March - 02 April 2016, pp.634

Cultural Tourısm And Museums The Development of Museums in Turkey Their Contribution to Tourism and Regional Differences

Annual Meeting of Association of American Geographers (AAG), San-Francisco, Costa Rica, 29 - 02 March 2016

Eğirdir İlçesi nde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Eğirdir Turizmi İle İlgili Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma

International Congress of the Turkish Association of Geographers as a joint event with the EUROGEO 2015 Conference, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015

Developments, Spatial Distributions and Contributions of The Museums to Tourism in Turkey

Sixth Asian Conference on the Social Sciences, Art Center of Kobe, Kobe, Japan, 11 - 14 June 2015

Suicide in Turkey: Its Growth and Regional Differences

Sixth Asian Conference on the Social Sciences, Art Center of Kobe, Kobe, Japan, 11 June 2015 - 14 June 2016 Sustainable Development

Müzelerin Türkiye Turizmindeki Yeri Nedir? Türkiye’xxde Müzelerin Mekansal Dağılımına Genel Bir Bakış

I.Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators, Konya, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.3, pp.602-614 Sustainable Development

An Investigation on Local People’xxs Perceptions and Attitudes About The Impact of The Civil War In Syria On Hatay Tourism

2nd International Davraz Congress: Building New Approaches to The Global Issues, Isparta, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.4001-4038 Sustainable Development

Yozgat İli’nde Jeotermal Kaynakların Kullanımı ve Turizm Açısından Önemi

Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Turkey, 4 - 07 June 2014, pp.328-336

YOZGAT İLİ’NDE JEOTERMAL KAYNAKLARIN KULLANIMI VE TURİZM AÇISINDAN ÖNEMİ

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Muğla, Turkey, 4 - 06 June 2014, pp.328-336

Yerel Halkın Suriye İç Savaşının Hatay Turizmine Olan Etkilerini Algılama ve Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma

2. Uluslararası Davraz Kongresi, Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları, Isparta, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.4001-4038

Participation of National Development Planings to the Tourism of Turkey

Association of American Geographers (AAG), Tampa-Florida, United States Of America, 8 - 12 April 2014, pp.387

Turizm Rotalarının Oluşturulmasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Önemi

III.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Aydın, Turkey, 4 - 05 April 2014, pp.576-589

Afyonkarahisar İlinde Ekoturizme Yönelik Yerel Halkın Yaklaşımları

Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2013, vol.1

Alternative Tourism in Isparta City Faith Tourism in Psidia Antiocheia Ancient City

International Conference on Religious Tourism and Tolerance, Konya, Turkey, 9 - 12 May 2013, pp.185-190

The Place of Turkey in Global Tourism Sector

Association of American Geographers (AAG), Los Angeles- California, United States Of America, 9 - 13 April 2013, pp.482

Books & Book Chapters

KAMU YÖNETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

in: QUO VADİS: KAMU YÖNETİMİ, Veysel Erat, Cengiz Ekiz, İbrahim Arap, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.489-517, 2018

KAMU YÖNETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

in: QUO VADİS: KAMU YÖNETİMİ, VEYSEL ERAT, CENGİZ EKİZ, İBRAHİM ARAP, Editor, NİKA YAYINEVİ, Ankara, pp.489-517, 2018

KAMU YÖNETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

in: QUO VADIS: KAMU YÖNETİMİ, VEYSEL ERAT, CENGİZ EKİZ, İBRAHİM ARAP, Editor, NİKA YAYINEVİ, Ankara, pp.489-517, 2018

Between Traditional and Modern: Thermal Tourism in Turkey

in: Alternative Tourism in Turkey, Istvan Egresi, Editor, Springer, Cham, pp.109-124, 2016

The Use And Sustainability Of Geothermal Resources In Tourism In Turkey

in: The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey, Aleksandir Drujinin, Zdravka Koskova, Igor Sharuho, Emin Atasoy, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.102-115, 2013