Publications & Works

Articles Published in Other Journals

EDUCATION IRADA WILLPOWER IN THE QUR AN

International Journal of Health and Nutrition, vol.6, no.3, pp.12-13, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Tefsirinde Çeviri Etiği ve Teknikleri

EKEV, vol.19, no.62, pp.403-424, 2015 (Other Refereed National Journals)

“Sosyolojik Tefsir Bağlamında “Yalnızlık Sorunu” Karşısında Kur’ân”

EKEV Akademik Dergi, vol.18, no.59, pp.331-354, 2014 (Other Refereed National Journals)

“Büyük Selçuklular Döneminde Tefsir İlmi ve Müfessirler”

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.5, no.2, pp.31-52, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kur ân Mealleri Sempozyumu Üzerine Bir Tanıtım ve Değerlendirme

EKEV, vol.16, pp.307-312, 2003 (Other Refereed National Journals)

“Ebu’l-Kasım el-Kuşeyrî (ö. 465/1072)’nin Tefsir İlmine Katkısı ve Az Bilinen ’et-Tefsiru’l-Kebîr” Adlı Tefsirinin Tanıtımı”

Tasavvuf -İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, vol.3, no.9, pp.273-291, 2002 (Other Refereed National Journals)

2001. Kur’ân’ın Üç Aşamalı Nüzûlü Anlayışının Lügavî Temelleri Üzerine Bir Değerlendirme (Kur’ân Tasavvuru Oluşturmaya Doğru).

Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları- Dergisi, vol.3, pp.89-114, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BAZI ÇAĞDAŞ TARTIŞMALAR AÇISINDAN MATURİDİ’NİNTEVİLATÜ’L-KUR’AN’I

IV. ULUSLARARASI ŞEYH ŞA’BAN-I VELİ SEMPOZYUMU-HANEFİLİK-MATURİDİLİK-, Kastamonu, Turkey, 5 - 07 May 2017, vol.1, pp.75-85

Yorum ve Anlam Farklılığı Ayırımında Tarihsel Anlamın Kur ân Çevirilerindeki Yeri

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Kur’ân Mealleri Sempozyumu, İzmir, 24-26 Nisan 2003, Ankara, Turkey, 24 - 26 January 2003, vol.1, pp.131-145

İnşikak-ı Kamer Hadisesine Yorum Etiği ve Anlam Bütünlüğü Açısından Yaklaşım‛

SDÜİF VII. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, Turkey, 21 April 2003, vol.1, pp.197-214

Bir üstünlüğün İtirafı Anlamında Kur ân da Muhaliflerin Peygamberleri Sihirbazlıkla İtham Etmeler

S.D.Ü. İlahiyat Fak. İslam Felsefesi ABD Bilimsel Toplantıları (VI. Kutlu Doğum Sempozyumu), Isparta, Turkey, 03 April 2003, vol.1, pp.117-132

Books & Book Chapters

Tasavvufun Teşekkül Sürecinde Tefsir- Tasavvuf İlişkisi (Haris el-Muhasibi Örneği)

in: İslâm Tasavvufunun Teşekkülüne Dair Araştırmalar, Necmettin Bardakçı, Editor, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, pp.123-143, 2017

Kur’ân Tasavvuru ve Tefsiri Hakkında Çağdaş Sapmalar

in: İslam’ı Doğru Anlamak, Şadi Eren, Editor, Ebat Ofset, Gaziantep, pp.77-98, 2017