Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BAZI ÇAĞDAŞ TARTIŞMALAR AÇISINDAN MATURİDİ’NİNTEVİLATÜ’L-KUR’AN’I

IV. ULUSLARARASI ŞEYH ŞA’BAN-I VELİ SEMPOZYUMU-HANEFİLİK-MATURİDİLİK-, Kastamonu, Turkey, 5 - 07 May 2017, vol.1, pp.75-85

Yorum ve Anlam Farklılığı Ayırımında Tarihsel Anlamın Kur ân Çevirilerindeki Yeri

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Kur’ân Mealleri Sempozyumu, İzmir, 24-26 Nisan 2003, Ankara, Turkey, 24 - 26 January 2003, vol.1, pp.131-145

İnşikak-ı Kamer Hadisesine Yorum Etiği ve Anlam Bütünlüğü Açısından Yaklaşım‛

SDÜİF VII. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, Turkey, 21 April 2003, vol.1, pp.197-214

Bir üstünlüğün İtirafı Anlamında Kur ân da Muhaliflerin Peygamberleri Sihirbazlıkla İtham Etmeler

S.D.Ü. İlahiyat Fak. İslam Felsefesi ABD Bilimsel Toplantıları (VI. Kutlu Doğum Sempozyumu), Isparta, Turkey, 03 April 2003, vol.1, pp.117-132

Books & Book Chapters

Tasavvufun Teşekkül Sürecinde Tefsir- Tasavvuf İlişkisi (Haris el-Muhasibi Örneği)

in: İslâm Tasavvufunun Teşekkülüne Dair Araştırmalar, Necmettin Bardakçı, Editor, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, pp.123-143, 2017

Kur’ân Tasavvuru ve Tefsiri Hakkında Çağdaş Sapmalar

in: İslam’ı Doğru Anlamak, Şadi Eren, Editor, Ebat Ofset, Gaziantep, pp.77-98, 2017

Metrics

Publication

15

Project

1