Education Information

Education Information

  • Continues Doctorate

    Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Turkey

  • Continues Postgraduate

    Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Turkey

  • Continues Undergraduate

    Marmara University, Faculty Of Theology, İlahiyat, Turkey