Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Berbehârî ve Şerhu’s-Sünne Adlı Eserinde Haşvi Temayül

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.38, pp.91-112, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Zeki İşcan’ın Selefilik Adlı Eserinin Tanıtımı

e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.1, pp.241-250, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hanbelîlik-Eş’arîlik İlişkisi-Ehvâzî Örneği-

V. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Velî Sempozyumu-Eş’arîlik-, Kastamonu, Turkey, 4 - 06 May 2018, pp.548-557

İbn Şâzân’ın el-Îzâh Adlı Eserine Göre İslam Mezhepleri

Uluslararası Temel İslam Bilimleri Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 14 October 2017, pp.569-580

Haşviyye Zihniyeti

IV. Türkiye Lisanüstü Çalışmalar Kongresi, Kütahya, Turkey, 14 - 17 May 2015, vol.4, pp.215-231