Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Avrupa Birliğinde çevre politikası aracı olarak yeşil kamu alımları

ANKARA AVRUPA CALISMALARI DERGISI-ANKARA REVIEW OF EUROPEAN STUDIES, vol.19, no.1, pp.85-119, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Green Public Procurement as an Environmental Policy Instrument in the European Union

ANKARA AVRUPA CALISMALARI DERGISI-ANKARA REVIEW OF EUROPEAN STUDIES, vol.19, no.1, pp.85-119, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA PERSPEKTİFİNDEN YENİLENEBİLİR ENERJİ: KAMU POLİTİKALARININ GEREKLİLİĞİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.8, no.19, pp.93-109, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Federal Almanya Cumhuriyeti nde Yüksek Denetim

Sayıştay Dergisi, no.96, pp.5-23, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Uluslararası Vergileme İlkeleri ve Uluslararası Vergilemenin Amaçları Üzerine Bir Değerlendirme (An Assessment on The Principles of International Taxation and The Objectives of International Taxation)

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (The International Journal of Economic and Social Research), vol.10, no.1, pp.41-69, 2014 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Uluslararası Vergileme İlkeleri ve Uluslararası Vergilemenin Amaçları Üzerine Bir Değerlendirme

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.1, pp.27-44, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Mali Yapısı Baro Örneği

Isparta Barosu Bülteni, vol.3, no.8, pp.20-21, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Eğitimin Finansmanı: Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi Örneği

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.402-410

Vergi Bilincini Arttırmaya Yönelik Çalışmaların Etkinliği Gelir İdaresi Başkanlığı

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi ISRC 2016, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, pp.640-653

Yerel karar alma süreçlerine vatandaş katılımı: Porto Alegre’de katılımcı bütçeleme

16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Isparta, Turkey, 1 - 02 December 2016, pp.43

Vergi Bilinci ve Gayretini Arttırıcı Yöntemlerin Türk Vergi Sistemi Açısından Değerlendirilmesi

1.st International Scientific Researches Congress- Humanity and Social Sciences (IBAD-2016), Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, pp.243

Books & Book Chapters

2000 Yılı Sonrası Norveç Vergi Sistemi ve Vergi Gelirlerinin Analizi

in: Prof Dr Metin TAŞ a Armağan, Adanan Gerçek, Fatih Saraçoğlu, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.145-164, 2015

2007-2008 Finans Krizi Örneğinde Türkiye'de ve Dünyada Uygulanan Vergi Politikaları

in: Prof Dr Fevzi DEVRİM e Armağan, Tüğen, Kamil; Altay, Asuman, Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, İzmir, pp.435-448, 2014

2007-2008 Finans Krizi Örneğinde Türkiye’xxde ve Dünyada Uygulanan Vergi Politikaları

in: Prof Dr Fevzi Devrim e Armağan, Tüğen Kamil, Altay Asuman, Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.435-448, 2014