Education Information

Education Information

  • 2012 - 2017 Doctorate

    Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Maliye, Turkey

  • Continues Postgraduate

    Akdeniz University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler, Turkey

  • Continues Undergraduate

    Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey