Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Examination of The Relationship of Blood Parameters in Overweight Female and Male Individuals

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES, vol.15, no.10, pp.3257-3261, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Regular Exercise, Thombocyte, Collagen and Breast Cancer

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES, vol.15, no.7, pp.2172-2174, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

AN INVESTIGATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS’xxPERCEPTION OF ETHICAL LEADERSHIP ACCORDING TO SOME VARIABLES

The European Journal of Health Science in Sports ”EJHSS”, vol.7, no.2, pp.1-12, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

SPOR ORGANİZASYONLARININ YAPILDIĞI YERE TURİZM VE SOSYOKÜLTÜREL OLARAK SAĞLADIĞI KATKILARA YÖNELİK HALK GÖRÜŞÜNÜN İNCELENMESİ

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.22, no.3, pp.44-53, 2020 (Other Refereed National Journals)

FİLOZOF DOKTORLARDAN MODERNİTEYE SPORCU BESLENMESİ

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.14, no.2, pp.246-255, 2020 (Other Refereed National Journals)

11-13 Yaş Tenisçilerde Uygulanan Kombine Antrenmanların VücutKompozisyonlarına Etkisi

Spor Eğitim Dergisi, vol.4, no.2, pp.33-41, 2020 (Other Refereed National Journals)

Düzenli Egzersizle Birlikte Obezitede ve Diğer Hastalıklarda L-Karnitin Kullanımı

Spor Eğitim Dergisi, vol.4, no.2, pp.88-96, 2020 (Other Refereed National Journals)

Correlation of Metabolic Age with Body Mass Index, Body Fat Weight, Body Density and Regular Exercise

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY, vol.9, no.5, pp.109-114, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Examination of Body Mass Indexes, Blood Glucose, Hemoglobin A(1C) and Insulin Resistance Levels of Individuals Applying to Sports Center

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY, vol.9, no.5, pp.248-252, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

EFFECT OF L-CARNITINE USED IN REGULAR EXERCISE IN ELDERLY OBESIS RATS

Turkish Journal of Sport and Exercise, vol.21, no.1, pp.74-77, 2019 (Other Refereed National Journals)

Düzenli Egzersizle Birlikte Kullanılan L-Carnıtıne’nin Genç Obez Ratların Kilo Vermelerine Etkisi

Spor Eğitim Dergisi, vol.3, no.1, pp.93-99, 2019 (Other Refereed National Journals)

Investıgatıon Of Waıst / Heıght Ratıo And Body Mass Indexes Of Sports Centers

Turkish Journal of Sport and Exercise, vol.20, no.3, pp.130-135, 2018 (Other Refereed National Journals)

Genç Bireylerde Spora Katılım ve Bu Bireylerde Spora Katılımı Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

The Journal of Academic Social Science, no.62, pp.60-71, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Exemnation of Effect on Antropometric Characteristics and Motor Activities of Infrastructure Training at Volleyball

International Journal of Scienece Culture and Sport, vol.3, no.3, pp.757-763, 2015 (Other Refereed National Journals)

Bireylerin Spor Yapma Amaçlarının Beden Kitle İndeksi, Yaş ve Cinsiyete Göre İncelenmesi

International Journal of Science Culture and Sport, no.2, 2014 (Other Refereed National Journals)

Stars and Little Girls Volleyball Team Force Talon Comparison of Athletes

International Journal of Science Culture and Sport, vol.1, no.4, pp.40-46, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kan Akımı Kısıtlaması Antrenmanı

İzmir Demokrasi Üniversitesi͕ Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 20 - 21 June 2020, pp.374

YAŞAM BOYU SPOR KAVRAMINDA YÜRÜYÜŞÜN ÖNEMİ

3rd International Health Science and Life Congress, 4 - 06 June 2020, pp.322

SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN AĞAÇ VE ÇEVREYE KARŞI TUTUMLARININ CİNSİYETE VE SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜNE YÖNELİK İNCELENMESİ

IV. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu 05-06 DECEMBER 2019 BURDU, 5 - 06 December 2019, pp.369-375

DETRANING SONRASI ORTAYA ÇIKAN FİZYOLOJİK KAYIPLAR

1st International Young Researchers Student Congress, Burdur, Turkey, 28 - 30 November 2019, pp.421-429

ISINMA YAPAN VE YAPMAYAN HENTBOLCULARIN BAZI BİYOMOTORİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

I. International Young Researchers Student Congress, Burdur, Turkey, 28 - 30 November 2019

OBEZİTE FİZİKSEL AKTİVİTE SAĞLIKLA İLGİLİ YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019 Sustainable Development

FİZİKSEL AKTİVİTE: NEDEN? NE KADAR? NASIL?

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019

EGZERSİZ ŞİDDETİ, RABDOMİYOLİZ VE VÜCUT GELİŞTİRME

ULUSLARARASI TARIM, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ, Aydın, Turkey, 26 - 28 October 2018

VÜCUT GELİŞTİRME SPORUNDA EN ÇOK KULLANILAN ANTRENMAN SİSTEMLERİ

ULUSLARARASI TARIM,ÇEVRE VE SAĞLIK KONGERSİ, Aydın, Turkey, 26 - 28 October 2018

Sporcuların Sık Kullandığı Beslenme Destek Ürünleri

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2 - 05 May 2018

Egzersiz Şiddettinin Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkisi

1st Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018

Acute Exercise and Oxidative Stress

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2 - 05 May 2018

Bireylerin Spor Yapma Amaçlarının Beden Kitle İndeksi, Yaş ve Cinsiyete Göre İncelenmesi

ı. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21 - 23 May 2014

Physical Fitness Center Proporties of The People

12th International Sport Science Congress, 12 - 14 December 2012 Sustainable Development

The Study of Individuals Gender and Age Groups in Breakdown Waist Hip Ratios

12th International Sport Sciences Congress, 12 - 14 December 2012

Fitness Merkezine Gelen Bireylerin Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin İncelenmesi

5. Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 10 - 12 May 2012

Books & Book Chapters

VÜCUT GELİŞTİRMEDE ANTRENMAN SİSTEMLERİ

in: BİLİM VE SAĞLIK AÇISINDAN VÜCUT GELİŞTİRME, İBRAHİM KUBİLAY TÜRKAY, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ A.Ş., Ankara, pp.61-80, 2020

YÜKSEK ANTRENMAN SENDROMU (OVER TRAINING SENDROM SÜRANTRENMAN)

in: SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR, Zeynep Filiz DİNÇ, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.75-80, 2020

Antrenman, Kişisel Antrenman ve Kişisel Antrenör

in: Spor Bilimleri Alanında Araştırma Makaleleri, Dr. Öğr. Üyesi Oktay KIZAR, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.129-142, 2019