Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The impacts of terrorism on Turkish equity market: An investigation using intraday data

PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, vol.540, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Bankaların Sürdürülebilirlik Endeksine Dahil Edilmelerinin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.11, no.26, pp.89-106, 2020 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Kredi Temerrüt Swap Spreadleri ve Kredi Derecelendirme Duyuruları Arasındaki İlişki: Gelişmekte Olan Ülkeler Kapsamında Bir Araştırma

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.24, pp.301-314, 2019 (Other Refereed National Journals)

Testing the Influence of College Education on the Financial Literacy Level of University Students in Turkey

E-JOURNAL OF BUSINESS EDUCATION & SCHOLARSHIP OF TEACHING, vol.13, no.1, pp.46-58, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinin Performans Karakteristiği

SOSYOEKONOMI, vol.25, no.34, pp.87-105, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Price Impacts of Large Trades in Futures Markets: Evidence from Turkey

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.35, no.3, pp.73-82, 2017 (Other Refereed National Journals)

USD/TL Döviz Kurunun Makroekonomik Sürprizlere Tepkisi

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.19, no.3, pp.868-891, 2017 (National Refreed University Journal)

Reserve Options Mechanism The New Monetary Policy Tool of CBRT and Its Effect on Exchange Rate Volatility

International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research, vol.9, no.3, pp.50-54, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Impact of the Domestic and Foreign Macroeconomic News Announcements on the Turkish Stock Market

Financial Studies, vol.20, no.3, pp.95-107, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Merkez Bankası Müdahalelerinin Döviz Kurları Üzerine Etkileri Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.8, no.15, pp.359-384, 2016 (Other Refereed National Journals)

Samuelson Hipotezinin Borsa İstanbul Endeks Futures Piyasası Üzerinde Test Edilmesi: İşlem Hacmi ve Açık Pozisyon Bağlamında Bir Analiz

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.12, no.27, pp.229-247, 2016 (Other Refereed National Journals)

Optimal Hedge Ratio and Hedging Effectiveness in Turkish Stock Index Futures Market

EGE ACADEMIC REVIEW, vol.16, pp.719-732, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Endeks Futures Kontratların Vade Günü Etkileri Türkiye Piyasası Üzerine Bir Araştırma

Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol.67, pp.117-134, 2015 (Other Refereed National Journals)

BIST 30 Spot ve Futures Piyasalarında Güniçi Fiyat Keşfi Ve Volatilite Yayılımı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.109-133, 2014 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Türkiye ve Başlıca AB Pay Piyasaları Arasında Asimetrik Volatilite Yayılımı

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.23, pp.315-340, 2014 (Other Refereed National Journals)

Endeks Futures İşlemlerin Spot Piyasa İstikrarına Etkisi Türkiye Piyasaları Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.399-422, 2013 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Endeks Futures ve Spot Piyasalarda Fiyat Keşfi 1982 den Günümüze Bir Literatür Araştırması

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.37-50, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ülke Kredi Notunun Temel Makro Ekonomik Belirleyicileri: AB Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Bir Reyting Araştırması

Finans Politik Ekonomik Yorumlar, vol.47, no.544, pp.15-26, 2010 (Other Refereed National Journals)

Getiri Volatilitesi İşlem Hacmi İlişkisi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Üzerinde Ampirik Bir Uygulama

Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.20, pp.104-120, 2010 (Other Refereed National Journals)

Kurumsal Yönetim-Şirket Performansı İlişkisi: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.51-72, 2009 (Other Refereed National Journals)

Kurumsal Yönetim - Şirket Performansı İlişkisi: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Üzerine Bir Araştırma

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.51-72, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Finansal Fair Play Yaptırımlarının Sportif Başarı Üzerine Etkisi

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, Balıkesir, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.863-875 Creative Commons License

The Relationship Between Footballer and Head Coach Transfer News and Stock Prices of Sport Clubs

39th International AcademicConferences, Amsterdam, Netherlands, 19 - 22 June 2018, pp.61-76 Creative Commons License

The Effects of Political Uncertainty on the Turkish Stock Market: An Event Study Analysis

Second International Scientific Conference on Economics and Management, EMAN 2018, Ljubljana, Slovenia, 22 March 2018, pp.191-197 Creative Commons License

Determinants of House Prices in Turkey: Comparative Analysis of Development Regions

2015 WEI International Academic Conference, Massachusetts, United States Of America, 8 - 10 June 2015, pp.110-122

Books & Book Chapters

Kara Finans: Kara Para Aklamada Yöntemler ve Önleyici Tedbirler

in: Uluslararası Finans Araştırmaları, Dayı,F.,& Gök,İ. Y., Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.71-103, 2021 Creative Commons License

Yatırımcı İlgisi ve Kripto Para Getirileri Arasındaki İlişki: Ethereum ve Ripple Örnekleri

in: Dijital Dönüşüm ve Finansal Teknolojilere Yansımaları, Yavuz Demirdöğen, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.129-156, 2020 Creative Commons License

1896'dan 2020'ye Olimpik Oyunların Ekonomik Dönüşümü

in: Sporda Finansal, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar, İbrahim Yaşar Gök,Faruk Dayı, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.167-198, 2020 Creative Commons License

The Response of Trading Volume to Borsa Istanbul Sustainability Index Inclusions and Exclusions

in: Strategies for Business Sustainability in a Collaborative Economy, Ramona-Diana Leon, Editor, IGI Global, pp.222-238, 2020

Yatırımcı İlgisi ve Kriptopara Getirileri Arasındaki İlişki: Ethereum ve Ripple Örnekleri

in: Dijital Dönüşüm ve Finansal Teknolojilere Yansımaları, Yavuz Demirdöğen, Editor, Nobel Bilimsel Eserler (Nobel Akademik Yayıncılık), Ankara, pp.129-156, 2020

1896’dan 2020’ye Olimpik Oyunların Ekonomik Dönüşümü

in: Sporda Finansal, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar, İbrahim Yaşar Gök, Faruk Dayı, Editor, Nobel Bilimsel Eserler (Nobel Akademik Yayıncılık), Ankara, pp.167-198, 2020

The Effect of Corporate Sustainability Practices on Financial Performance: Evidence From Turkey.

in: Cases on Corporate Social Responsibility and Contemporary Issues in Organizations, Antonaras Alexandros, Dekoulou Paraskevi, Editor, IGI Global, pp.52-70, 2019 Sustainable Development