Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Heavy metal contents in Caulerpa racemosa var cylindracea from Turkish coastline Hacettepe Journal of Biology and Chemistry 37 1 47 53

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, cilt.37, sa.1, ss.47-53, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mikroalglerin Cu ve Cd sorpsiyon ve desorpsiyonu

E. Ü. Su Ürünleri Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.173-182, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

- Studies on Log Po/w of Quinolones: A Comparison of RP-HPLC Experimental and Predictive Approaches

8th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.183

Pestisid Kontaminasyonunun Doku Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzim Aktivitelerine Etkisi

XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası-AYDIN, Türkiye, 30 Eylül - 04 Ekim 2005

Pestisid Kontaminasyonunun Oksidan Antioksidan Sisteme Etkisi

XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşasası-AYDIN, Türkiye, 30 Eylül - 04 Ekim 2005

Pumice supported algae bisorption of chromium lV from aquoes solution

The Fourth International Congress Environmental Micropaleontology Microbiology and meiobenthology, Isparta, Türkiye, 13 - 18 Eylül 2004

Mikroalglerin Cu ve Cd sorpsiyon ve dersorpsiyonu

E.U. 1. Alg Teknolojisi Sempozyumu, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2001

Kitap & Kitap Bölümleri

Biyokimya ve Klinik Biyokimya Terimleri

Tıbbi Terminoloji, Yrd.Doç.Dr. Mümi,n POLAT, Prof.Dr.Füsun EROĞLU, Editör, DÜNYA TIP KİTAPEVİ, Ankara, ss.108-123, 2015

Temel Labaratuvar Terimleri

Tıbbi Terminoloji, Yd.Doç. Dr.Mümin POLAT, Prof.Dr.füsun EROĞLU, Editör, DÜNYA TIP KİTAPEVİ, Ankara, ss.86-90, 2015