Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kazakistan’da Doğrudan Yabancı Yatırımlar

süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü Dergisi, no.20, pp.2-16, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Madeni Para Rejiminde Enflasyona Yol Açması Bakımından Tağşişler ve Sebepleri

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.7, no.2, 2002 (Other Refereed National Journals)